Jak pracovat s katalogem

Osobní asistenční služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Karolinka (Obec), Nový Hrozenkov (Obec), Velké Karlovice (Obec), Zděchov (Obec), Halenkov (Obec), Hovězí (Obec), Huslenky (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Senioři


Věkové skupiny

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nový Hrozenkov 504, 75604 Nový Hrozenkov
Telefon:734 682 700
Email:oa@nhrozenkov.charita.cz
Web:www.nhrozenkov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určená lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhého člověka. Můžou tak s jeho pomocí i nadále dělat to, co by dělali, kdyby toto postižení neměli. Službu poskytujeme obyvatelům obcí Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

Služba je určena dospělým a dětem od 7 let s postižením tělesným, mentálním (lehkého a středního stupně), kombinovaným (vyjma lidí se zrakovým a sluchovým postižením) a seniorům.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba je určená lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhého člověka. Můžou tak s jeho pomocí a ve svém přirozeném prostředí i nadále dělat to, co by dělali, kdyby toto postižení neměli.

Při poskytování služby dbáme na individuální přístup, zachovávání lidské důstojnosti a práv člověka. Náš přístup k člověku je založen na křesťanských hodnotách.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy.

Poskytujeme tyto činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc s oblékáním, při jídle, při chůzi, při přesunu na vozík či lůžko)
 • pomoc při osobní hygieně (např. pomoc při sprchování, umývání na lůžku, mytí vlasů, stříhání nehtů)
 • pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla v domácnosti)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s úklidem domácnosti, s praním a žehlením, s nákupy)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. doučování dětí, motivování k aktivitám)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod asistentem do zaměstnání, do školy, k lékaři, na koncert, na úřad)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. rada a pomoc při vyřizování občanského průkazu, pomoc při domlouvání na úřadě)

4. Specifika služby

Naše Osobní asistence je jediná služba svého druhu v oblasti od Hovězí po Velké Karlovice.

 • Identifikátor sociální služby: 9551918
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.03.2002

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služeb najdete na www-stránkách Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov na adrese www.nhrozenkov.charita.cz, pod záložkami Osobní asistence - Ke stažení - Ceník.

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec základních činností poskytujeme uživatelům dopravu naším automobilem (např. k lékaři, na návštěvu k příbuzným). Ceník najdete na www-stránkách Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov na adrese www.nhrozenkov.charita.cz, pod záložkami Osobní asistence - Ke stažení - Ceník.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Nový Hrozenkov

IČ poskytovatele

48773514

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 504, 75604 Nový Hrozenkov
Telefon:571 451 548
Email:reditel@nhrozenkov.charita.cz
Web:www.nhrozenkov.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Osobní asistenci využívají i děti školního věku.


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce