Jak pracovat s katalogem

Osobní asistenční služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřička (Obec), Francova Lhota (Obec), Horní Lideč (Obec), Hošťálková (Obec), Jablůnka (Obec), Janová (Obec), Kateřinice (Obec), Lačnov (Obec), Leskovec (Obec), Lhota u Vsetína (Obec), Lidečko (Obec), Liptál (Obec), Lužná (Obec), Mikulůvka (Obec), Oznice (Obec), Pozděchov (Obec), Prlov (Obec), Pržno (Obec), Ratiboř (Obec), Růžďka (Obec), Seninka (Obec), Střelná (Obec), Ústí (Obec), Valašská Polanka (Obec), Valašská Senice (Obec), Vsetín (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - osoby se zdravotním postižením)

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Horní náměstí 135, 75501 Vsetín
Telefon:571 410 001
Email:jana.bartonova@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám od 19 let věku se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Osobní asistenční služby Charity Vsetín je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí. S podporou a pomocí osobního asistenta si zachovat soběstačnost, zvládat domácnost a běžné denní činnosti a aktivity.

Cílem služby je uživatel:

 • žijící ve svém domácím prostředí, které zná a kde se cítí dobře,
 • který je v kontaktu se svým okolím,
 • který naplní svůj dlouhodobý cíl.

3. Nabízené činnosti

Poskytované základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Osobní asistenční služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Kapacita služby v jeden okamžik - 4 uživatelé

 • Identifikátor sociální služby: 6560768
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.1998

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady činí 126,- Kč za hodinu poskytnuté služby.

V závislosti na celkovém počtu odebraných hodin za měsíc je poskytnuta sleva.

Fakultativní činnosti

ANO

Přeprava uživatele služebním automobilem Charity Vsetín.

Výše úhrady činí 10,- Kč za 1 kilometr.

Přepravu uživatele je možno sjednat pouze souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta (doporovod k lékaři, společný nákup apod.).

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Vsetín

IČ poskytovatele

44740778

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Horní náměstí 135, 75501 Vsetín
Telefon:571 411 709
Email:vsetin@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Zde sídlí Osobní asistenční služba


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce