Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Halenkov (Obec), Hovězí (Obec), Huslenky (Obec), Karolinka (Obec), Nový Hrozenkov (Obec), Velké Karlovice (Obec), Zděchov (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři (Terénní - Senioři, kteří mají zdravotní nebo sociální problém)


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nový Hrozenkov 504, 75604 Nový Hrozenkov
Telefon:734 682 700
Email:dana.hafernikova@nhrozenkov.charita.cz
Web:www.nhrozenkov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

 • seniorům od 65 let, kteří mají zdravotní potíže nebo jsou méně soběstačni a nezvládají péči o vlastní osobu
 • krátkodobě mladším lidem od 18 let, kteří z důvodu momentálních zdravotních potíží mají omezenou soběstačnost a nezvládají péči o vlastní osobu

Službu poskytujeme v obcích: Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti nebo zhoršeného zdravotního stavu. Krátkodobě také mladším lidem od 18 let, kteří z důvodu momentálních zdravotních potíží mají omezenou soběstačnost a nezvládají péči o vlastní osobu. Tato služba je poskytovaná v jejich domácnostech.

Cíle

 • aby i méně soběstační senioři mohli žít i nadále tak, jak byli zvyklí a mohli zůstat trvale nebo co nejdéle ve svém domácím prostředí
 • udržet nebo zlepšit soběstačnost uživatelů služeb a podporovat je v jejich samostatnosti
 • aby senioři mohli ulevit rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují

Zásady poskytování služby

 • individuální přístup k uživatelům služeb
 • dodržování práv uživatelů služeb
 • respektování soukromí uživatelů služeb
 • rovný přístup k uživatelům služeb
 • respektování důstojnosti každého člověka
 • pružnost služby podle potřeb uživatele
 • služba na základě křesťanských zásad
 • péče na odborné úrovni

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy.

Nabízíme tyto služby:

 • pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu (např. pomoc s přípravou jídla, s oblékáním, s přesunem na lůžko nebo vozík, s chůzí po bytě)
 • pomoc při osobní hygieně (např. pomoc při sprchování, mytí na lůžku, mytí vlasů, stříhání nehtů)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. rozvoz a donesení obědů do domácnosti ze školních jídelen, nachystání jídla na talíř, podávání jídla ležícímu)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. menší i větší úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, nákupy, topení)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, na úřady, na poštu)

4. Specifika služby

Naše pečovatelská služba je jedinou službou svého druhu v oblasti obcí od Hovězí po Velké Karlovice.

Mimo běžné pečovatelské služby pořádáme pravidelně tzv. "setkáni seniorů". Náplní těchto setkání je mše sv. a po ní společné občerstvení a popovídání si v prostorách charitního domu na Halenkově. Setkávají se zde lidé, kteří k tomu mají jinak už méně příležitostí. Setkání jsou určena i pro hůře pohyblivé lidi, protože zájemce na ně dovezeme i odvezeme charitními automobily.

 • Identifikátor sociální služby: 1651504
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 13.07.1993

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 21:00
Úterý: 06:00 - 21:00
Středa: 06:00 - 21:00
Čtvrtek: 06:00 - 21:00
Pátek: 06:00 - 21:00
Sobota: 06:00 - 21:00
Neděle: 06:00 - 21:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služeb najdete na www-stránkách Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov na adrese www.nhrozenkov.charita.cz pod záložkami Pečovatelská služba - Ke stažení - Ceník.

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec běžných pečovatelských činností poskytujeme uživatelům dopravu naším automobilem (např. k lékaři, na návštěvu k příbuzným). Ceník najdete na www-stránkách Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov na adrese www.nhrozenkov.charita.cz pod záložkami Pečovatelská služba - Ke stažení - Ceník.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Nový Hrozenkov

IČ poskytovatele

48773514

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 504, 75604 Nový Hrozenkov
Telefon:571 451 548
Email:reditel@nhrozenkov.charita.cz
Web:www.nhrozenkov.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

K cestám za uživateli používáme charitní automobily.Kam nedojede pečovatelka autem, dojde pěšky.Krátká porada, než vyrazíme za uživateli.Všechno nejlepší k narozeninám.Doprovod uživatelky na mši sv. při setkání seniorů.


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce