Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (Obec), Lešná (Obec), Jarcová (Obec), Velká Lhota (Obec), Mikulůvka (Obec), Oznice (Obec), Krhová (Obec), Poličná (Obec), Střítež nad Bečvou (Obec), Zašová (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:732 920 264
Email:pecovatelska@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 18 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe nebo o domácnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby Diakonie Valašské Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, aby mohli žít ve svém prostředí a podporovat je v soběstačnosti a nezávislosti.

 

Cíle služby
1. Klient má podporu v činnostech, které již sám nezvládá, a to s ohledem na jeho potřeby.
2. Klient má zajištěnou péči o sebe prostřednictvím konkrétních základních činností a podle svých potřeb.
3. Klient žije v domácím prostředí tak dlouho, jak mu umožňuje situace a jeho možnosti, s podporou pečovatelské služby.
4. Klient je při provádění péče podporován k samostatnosti a soběstačnosti v rámci svých aktuálních možností.

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba se poskytuje převážně v domácnostech, vychází z individuálních potřeb a podporuje klienty ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při péči o sebe, při péči o domácnost a při využívání dalších služeb.

4. Specifika služby

Zásady pečovatelské služby
1. Respektování vůle klienta – klient si z nabídky služeb vybírá rozsah péče a způsob, jakým chce, aby mu péče byla poskytována.
2. Rovný přístup – s klienty jednáme jako s partnery a s úctou.
3. Podpora klienta v činnostech, které zvládá - spolupracujeme s klienty tak, abychom je podporovali v rozvíjení svých schopností.

 

Pracovní tým
1 vedoucí pečovatelské služby, 2 sociální pracovnice, 11 pečovatelů

  • Identifikátor sociální služby: 4873338
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2020

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 22:00
Úterý: 06:00 - 22:00
Středa: 06:00 - 22:00
Čtvrtek: 06:00 - 22:00
Pátek: 06:00 - 22:00
Sobota: 06:00 - 22:00
Neděle: 06:00 - 22:00včetně svátků

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník

Fakultativní činnosti

ANO

Odkaz na ceník

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce