Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Bánov

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Lopeníkem (Obec), Bánov (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Bánov 721, 68754 Bánov
Telefon:730 598 601, 724 651 283
Email:ivana.koncitikova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám od 19 let bez horní hranice věku a rodinám s vícerčaty do 4 let věku dětí. U rodin s vícerčaty poskytujeme pomoc v domácnosti, nepečujeme o děti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pečovatelská služba Bánov je terénní služba, jejímž zřizovatelem je Oblastní charita Uherský Brod.
Posláním terénní Pečovatelské služby Bánov je individuálně zajistit pomoc a podporu uživatelům nebo rodinám, kde se současně narodily tři a více dětí, v domácnostech v Bánově a Bystřici pod Lopeníkem, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž aktuální situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba Bánov podporuje uživatele, aby mohli i v nepříznivých životních situacích spojených se stářím, nemocí nebo zdravotním postižením zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.
Službou se snažíme:
- zabránit sociálnímu vyloučení
- podle možností zapojit do spolupráce i rodinu
- podporovat uživatele v soběstačnosti
- rodinám, kde se současně narodily tři a více dětí zajistit pomoc v domácnosti tak, aby se rodiče mohli naplno věnovat svým dětem

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti Základní sociální poradenství Poskytuje bezplatně sociální pracovnice – navrhuje možná řešení nepříznivé sociální situace uživatele. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pracovnice poskytuje pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, vstávání nebo přesunu z lůžka, přesunu na vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pracovnice poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC apod. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy V případě zájmu uživatele zajišťuje pracovnice dovážku nebo donášku jídla nebo pomáhá při přípravě a podávání jídla a pití. Pomoc při zajištění chodu domácnosti Po domluvě s uživatelem zajišťuje pracovnice pomoc s běžným úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, běžné i velké nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna, úřady apod.), praní a žehlení ložního i osobního prádla atd. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pracovnice doprovází uživatele k lékaři, na úřady, na kulturní a společenské akce apod.

4. Specifika služby

Pečovatelská služba nezajišťuje:
- komplexní péči uživatelům, jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém nebo pobytovém zařízení
- služby, které může zajistit pouze zdravotnický personál
- služby uživatelům, jejichž chování a agresivní projevy ohrožují zdraví a život
zaměstnanců pečovatelské služby
- fakultativní úkony poskytujeme pouze v případě, že uživatel odebírá i základní úkony PS podle zák. č. 108/2006 Sb.
- pečovatelskou službu neposkytujeme osobám žijícím mimo Bánov a Bystřici pod Lopeníkem
- službu osobám, jež žádají o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících

  • Identifikátor sociální služby: 3475241
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 18.02.2008

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník lze najít na webových stránkách Oblastní charity Uh.Brod.

Fakultativní činnosti

ANO

Pedikúra

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je bezbariérová, vybavená výtahem.

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce