Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Dolní Němčí

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Dolní Němčí (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Školní 888, 68762 Dolní Němčí
Telefon:724 651 263, 572 648 002
Email:zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Adresa:Školní 888, 68762 Dolní Němčí
Telefon:
Email:
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

seniorům

osobám s tělesným a zdravotným postižením

osobám od 19 let bez horní hranice věku

osobám žijícím v obci Dolní Němčí

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním charitní terénní Pečovatelské služby Dolní Němčí je poskytnout individuální pomoc a podporu osobám v domácnosti žijícím v obci Dolní Němčí, které mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž aktuální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i v nepříznivých životních situacích spojených se stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

Službou se snažíme:

zabránit sociálnímu vyloučení

dle možností zapojit do spolupráce i rodinu

podporovat uživatele k soběstačnosti.

Cílem Pečovatelské služby v Dolním Němčí je prostřednictvím odborně poskytnutých úkonů kvalifikovanými pracovníky zamezit trvalému umístění uživatele v pobytovém zařízení. Podporujeme kontakty s rodinou a přáteli tak, aby u uživatelů nedocházelo k přetrhání přirozených sociálních vazeb.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pracovnice poskytuje pomoc při:

 • podávání jídla a pití - nakrájení stravy, mletí, ohřátí, otevření jídlonosiče, podání pití
 • oblékání a svlékání - včetně speciálních pomůcek, zapínání a rozepínání knoflíků, obutí
 • prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru - doprovod po bytě
 • přesunu na lůžko nebo vozík - u částečně nebo plně imobilního uživatele

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osbní hygienu

Pracovníci poskytují podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při:

 • úkonech osobní hygieny - koupel, sprchování
 • základní péči o vlasy a nehty
 • použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití - pracovnice vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá
 • příprava a podání jídla a pití - vaření jídla z klientových surovin v jeho domácnosti, případně jej krmí

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu, například sezónního úklidu, v případě úklidu po malířských a stavebních prací jsou uživateli předány kontakty, nebo pomoc při zkontaktování na komerční úklidové služby
 • pochůzka - vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, platby na poště, v bankách, vyřizování na úřadech
 • běžný nákup - zajišťuje buď pracovník sám, nebo uživatel za doprovodu pracovníka, dle aktuálních potřeb
 • velký nákup - nad rámec běžného nákupu, nepřesahuje 10 kg, i nákup ošacení
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla na středisku Pečovatelské služby
 • praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci doprovázejí uživatele k lékaři, na úřady, na nákupy, na kulturní a společenské akce, do provozoven veřejných služeb a zpět, a jiné.

4. Specifika služby

Služba poskytovaná v nepřetržitém provozu.

Negativní vymezení

Pečovatelská služba nezajišťuje:

 • komplexní péči uživatelům, jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém nebo pobytovém zařízení
 • služby, které může zajistit pouze zdravotnický personál
 • fakultativní úkony poskytujeme pouze v případě, že uživatel odebírá i základní úkony Pečovatelské služby

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • osobám žijícím mimo obec Dolní Němčí
 • osobám s psychickými poruchami, s poruchou chování s agresivními projevy, které nejsou pod dohledem odborníka
 • osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení
 • osobám s hlubokou stařeckou demencí, které potřebují komplexní a odbornou péči
 • Identifikátor sociální služby: 9716717
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby od 1.12.2013 činí 120,-Kč/ hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Uživatel hradí úhrady za služby hotově u vedoucí pečovatelské služby v kanceláři DCHB nebo převodem na účet Oblastní Charita Uherský Brod.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

DCHB je bezbariérové, v některých bytech je sprchový kout, ale v tomto případě mají uživatelé možnost využít bezbariérové hygienické centrum v 2. patře.

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce