Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Horní Němčí

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Horní Němčí (Obec), Slavkov (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Horní Němčí 158, 68764 Horní Němčí
Telefon:724 651 262, 734 682 817
Email:marketa.hurtova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Senioři, osoby s tělesným postižením a osoby s chronickým onemocněním.

2. Smysl, poslání a cíl služby


Posláním Pečovatelské služby Horní Němčí je individuálně zajistit péči osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelské služby
chceme podporovat uživatele při zapojování se do běžného života. Chceme nabídnout pomoc
tam, kde už chybí nebo jsou omezeny vlastní schopnosti člověka a potřebnou pomoc nemůže
zajistit rodina.

Cílem naší pečovatelské služby je:

 • zajistit kvalitní pomoc a podporu osobám z Horního Němčí a Slavkova,
 • podpořit uživatele služby v co nejdelším setrvání v přirozeném prostředí

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby azákladem práce s uživtelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 5. a fakultativní činnosti: a to je konkrétně myšleno:
 • dohled nad zdravotně postiženou osobou
 • pedikůra
 • a doprava charitním automobilem

4. Specifika služby

Smlouva může být ukončena ihned a to v případě opakovaného hrubého narušování občanského soužití ze strany Osoby i přes písemné upozornění ze strany Poskytovatele, zejména.[j1] [LP2] :

 • opilost,
 • vyvolávání konfliktů, hádek, slovní agresivita
 • psychické týrání personálu
 • tělesné násilí, fyzické napadení pracovníků Poskytovatele
 • sexuální násilí
 • jestliže se Osoba chová k pracovníkovi Poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího prostředí

 • Identifikátor sociální služby: 1806627
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 18:00
Sobota: 07:00 - 18:00
Neděle: 07:00 - 18:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník
Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 100,-Kč/ hod., podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Dovoz stravy z Oblastní Charity Uherský Brod je 20 Kč za úkon

Praní prádla za 1 kg je 60 Kč

Fakultativní činnosti

ANO

Dohled nad zdravotně postiženou osobou je 120 Kč

Pedikůra je 150 Kč za úkon

Doprava charitním automobilem je 8 Kč za kilometr.

(od 1.12.2013 bude změna ceníku sociální služby Horní Němčí, povýšená u základních úkonů o 20 Kč na hodinu a u dohledu nad zdravotně postiženou osobou bude rovněž navýšeno o 20 Kč na hodinu.)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce