Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Kelč

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kelč (Obec), Choryně (Obec), Branky (Obec), Kladeruby (Obec), Kunovice (Obec), Loučka (Obec), Podolí (Obec), Police (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kelč 262, 75643 Kelč
Telefon:776 746 341
Email:iveta.minarova@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Naše služby jsou určeny pro:
•· seniory
•· osoby s kombinovaným postižením
•· osoby s mentálním postižením
•· osoby s tělesným postižením

Věková struktura cílové skupiny:
•· mladí dospělí (19 – 26 let)
•· dospělí (27 – 64 let)
•· mladší senioři (65 – 80 let)
•· starší senioři (nad 80 let)

Služba je poskytovaná osobám omezeným v sebeobsluze, tzn. se sníženou soběstačností

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Charitní pečovatelská služba Kelč je součástí Charity Valašské Meziříčí. Jejím posláním je poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností bezpečně setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí při zachování kvalitního života s důrazem na vlastní životní styl a zvyklosti.

Cíle

 • setrvat v domácím prostředí a mít možnost zachovat maximální míru nezávislosti na pomoci druhých osob tak, aby mohli využívat pro ně bezpečného prostředí
 • udržet, případně rozšířit stávající dovednosti a schopnosti klienta, včetně sociálních kompetencí
 • zajistit kontakt se sociálním prostředím, např. s navazujícími službami (pedikúra, masáže, kadeřník a další)
 • zprostředkovat přirozené sociální vztahy a zamezit sociální izolovanost

Komu není služba určena:

 • osobě, která požaduje poskytování zdravotní péče (např. aplikace inzulinu, injekce, měření TK, převaz apod.)
 • osobě, která není schopna bezpečného pobytu v domácím prostředí (např. chronické duševní onemocnění,  různé druhy demence, osobě vyžadující specializovanou odbornou péči)
 • osobě, jejíž domácí prostředí neumožňuje bezpečně poskytnout službu klientovi a zároveň je ohrožen jak samotný pracovník, tak i klient (chátrající byt, chybí topná zařízení, chybějící vodovodní přípojka, nedostačující vybavení domácnosti,
 • osobě s agresivním chováním. Jak zájemce, tak i klient
 • osobě vlastnící nebezpečné nebo agresivní zvíře v domácnosti

Zásady

Charitní pečovatelská služba dodržuje:

 • důstojnost lidské osoby = dodržování lidských práv s důrazem na uplatnění vlastní vůle klienta, např.  
  • hygienické úkony neprovádíme v přítomnosti druhé osoby
  • komunikujeme s osobou jako s rovnocenným partnerem
 • individuální přístup = dodržování rovného přístupu ke všem klientům, např.
  • vcítíme se do pocitů klienta
  • klient si sám určuje postup poskytování služby
  • pracovník poskytuje pouze přiměřenou míru podpory
  • respektujeme náboženské vyznání klienta a jeho rodiny
  • zachováváme soběstačnost klienta dle jeho možností
  • aktivně zapojujeme klienta do péče o vlastní osobu i domácnost
 • profesionální přístup
 • odborné znalosti z pravidelného vzdělávání jsou využívány u klienta

Region působnosti
Kelč, Komárovice, Kladeruby, Choryně, Lhota u Choryně, Kunovice, Loučka, Podolí, Police, Němetice, Lázy, Lhotka u Kelče, Babice, Branky

 

 

3. Nabízené činnosti

Jsme zaměřeni na:
• péči o vlastní osobu (jídlo, oblékání, pohyb klienta)
• pomoc při osobní hygieně (sprchování, koupání, vlasy, nehty, WC)
• přípravu jídla (snídaně, oběd, dovoz obědu)
• péči o domácnost (úklid, donáška vody, otop, nákupy, pochůzky, praní, žehlení)
• doprovody (pošta, lékař, škola, zaměstnání, veřejné instituce)
• dovoz a odvoz

Nabízíme také sociální poradenství

4. Specifika služby

Zájemci o službu musejí být omezeni v sebeobsluze, tzn. se sníženou soběstačností.

 

 • Identifikátor sociální služby: 5607581
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.03.2004

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 20:00
Úterý: 07:00 - 20:00
Středa: 07:00 - 20:00
Čtvrtek: 07:00 - 20:00
Pátek: 07:00 - 20:00
Sobota: 07:00 - 20:00
Neděle: 07:00 - 20:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Podrobné ceníky naleznete na internetových stránkách Charity Valašské Meziříčí zde http://www.valmez.charita.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce