Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Koryčany

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Koryčany (Obec), Střílky (Obec), Zástřizly (Obec), Cetechovice (Obec), Chvalnov-Lísky (Obec), Stupava (Obec), Staré Hutě (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - postižené dítě; trojčata a vícerčata)

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let (Terénní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zámecká 457, 76805 Koryčany
Telefon:571 165 331
Email:reditel.dps@korycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Adresa:Zámecká 457, 76805 Koryčany
Telefon:601 537 397
Email:socialni.dps@korycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu osob, kterým lze  poskytnout pečovatelskou službu tvoří:

senioři, kteří si vzhledem k sociální a zdravotní situaci nemohou bez

pomoci zajistit základní potřeby a obsluhu

zdravotně postižení, kteří si vzhledem k sociální a zdravotní situaci

nemohou bez pomoci zajistit základní potřeby a obsluhu

dlouhodobě nemocní, kteří se pro svůj zdravotní stav ocitli v nepříznivé

situaci a sami ji bez pomoci nezvládnou.

Věková struktura:  dospělí ( 27 – 64 let ), mladší senioři ( 65 – 80 let ), starší senioři ( nad 80 let )

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby Koryčany je poskytovat uživatelům své služby tak, aby vedly k podpoře samostatného života v domácím prostředí a umožnit jim tak, i přes nepříznivou zdravotní a sociální situaci setrvat ve svých domovech, využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti, přirozené vztahové sítě jak na rodinu přátele a známé, tak na místní instituce, které poskytují své služby veřejnosti.

Základními cíli je podpora uživatelů v jejich soběstačnosti a samostatnosti, umožnění samostatného rozhodování o vlastním životě, zabezpečení plnohodnotného života seniorů, podporovat je v jejich aktivním životě a předcházet vytváření závislosti na službě.

Mezi zásady poskytování pečovatelské služby patří stejný přístup ke všem uživatelům, zachování lidské důstojnosti, respektování potřeb a přání uživatele, odbornost poskyt.služeb, individuální podpora, diskrétnost.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby o poskytnutí pečovatelské služby. Služby jsou poskytovány na základě individuálního plánu každého uživatele.

Pečovatelská služba poskytuje tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, při přesunech, při prostorové orientaci a samostatném pohybu. Pomoc při osobní hybieně, při základní péči o vlasy a nehty, při použití wc. Poskytnutí nebo zajištění stravy - dovoz oběda, pomoc při přípravě, příprava a podání jídla a pití. Pomoc při zajištění chodu domácnosti tj. běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva. Běžné nákupy a pochůzky, provedení velkého nákupu, praní a žehlení osobního i ložního prádla včetně jeho drobných oprav. Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, což zahrnuje doprovod k lékaři, na orgány a instituce.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 5832918
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 21:15
Úterý: 07:00 - 21:15
Středa: 07:00 - 21:15
Čtvrtek: 07:00 - 21:15
Pátek: 07:00 - 21:15
Sobota: 07:00 - 21:15
Neděle: 07:00 - 21:15

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cenny za poskytované služby jsou dány vyhláškou č. 391/2011 Sb., ze dne 30. 11. 2011, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovéní zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012. Ceník úhrad za poskytnuté služby je k nahlédnutí na našich webových stránkách (http://dpskorycany.cz).

 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Domov pro seniory Koryčany

IČ poskytovatele

68684053

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kyjovská 77, 76805 Koryčany
Telefon:571 165 331
Email:reditel.dps@korycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce