Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Koryčany

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj, Koryčany (Obec), Střílky (Obec), Zástřizly (Obec), Cetechovice (Obec), Chvalnov-Lísky (Obec), Stupava (Obec), Staré Hutě (Obec), Kroměříž (Okres), Uherské Hradiště (Okres), Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let (Terénní - osoby starší 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zámecká 457, 76805 Koryčany
Telefon:776556187; 571165331
Email:reditel@dpskorycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Adresa:Zámecká 457, 76805 Koryčany
Telefon:601 537 397
Email:socialni@dpskorycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu osob, kterým lze  poskytnout pečovatelskou službu tvoří:

 • osoby s chronickým onemocněním

 • osoby s jiným zdravotním postižením

 • osoby s kombinovaným postižením

 • osoby s tělesným postižením

 • osoby se sluchovým postižením

 • osoby se zdravotním postižením

 • osoby se zrakovým postižením

 • senioři

Věková kategorie uživatelů: osoby starší 18 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Cíle:Cíle zaměřené na uživatele.

Cílem sociální služby je:

 • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle

/měřitelnost: plán péče uživatele/,

 • uživatel, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství /měřitelnost: plán péče uživatele, realizace sociální služby/

Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

1. Ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti

2. Individuální přístup k uživatelé, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím

3. Dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele

4. Rovný přístup ke všem uživatelům

5. Profesionální poskytování služby

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby o poskytnutí pečovatelské služby. Služby jsou poskytovány na základě individuálního plánu každého uživatele.

Pečovatelská služba poskytuje tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, při přesunech, při prostorové orientaci a samostatném pohybu. Pomoc při osobní hybieně, při základní péči o vlasy a nehty, při použití wc. Poskytnutí nebo zajištění stravy - dovoz oběda, pomoc při přípravě, příprava a podání jídla a pití. Pomoc při zajištění chodu domácnosti tj. běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva. Běžné nákupy a pochůzky, provedení velkého nákupu, praní a žehlení osobního i ložního prádla včetně jeho drobných oprav. Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, což zahrnuje doprovod k lékaři, na orgány a instituce.

4. Specifika služby

Kapacita terénní formy poskytování - maximální okamžitá kapacita 2 uživatelé.

Provozní doba terénní formy poskytování pečovatelské služby:

denně, včetně víkendů a svátků, a to v době do 7.00 - 21.15 hodin.

 • Identifikátor sociální služby: 5832918
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 21:15
Úterý: 07:00 - 21:15
Středa: 07:00 - 21:15
Čtvrtek: 07:00 - 21:15
Pátek: 07:00 - 21:15
Sobota: 07:00 - 21:15
Neděle: 07:00 - 21:15

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady na hodinu je 130,- Kč. Je započítáván čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti.

Úhrady za poskytování pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  135,- Kč/ hod
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  135,- Kč/ hod,
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:                                                                                                                                                                       1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního    stravování: cena dle dodavatele                                               2. dovoz nebo donáška jídla:  25,- Kč/úkon

                 3. pomoc při přípravě jídla a pití: 130,- Kč/ hod,

                 4. příprava a podání jídla a pití: 135,- Kč/ hod.

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. běžný úklid a údržba domácnosti: 135,- Kč/ hod.
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, apod.: 135,- Kč/ hod.
  3. donáška vody: 135,- Kč/ hod.
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení:135,- Kč/ hod.
  5. běžné nákupy a pochůzky: 135,- Kč/ hod.
  6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti: 140,- Kč / úkon
  7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy: 80,- Kč /1 kg prádla.
  8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy:80,- Kč /1kg prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

           - doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět: 135,- Kč/ hod.

           - doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět: 135,- Kč/ hod.

Fakultativní činnosti

 • Dohled nad dospělým uživatelem: 135,- Kč/ hod.
 • Dohled nad požitím léků: 15,- Kč/ úkon
 • Koupel v koupacím lůžku: 200,- Kč/úkon
 • Jídelní lístek: 3,- Kč ks
 • Manipulace s penězi- týká se výběru plateb za poskytnuté činnosti pečovatelské služby: 10,- Kč

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Domov pro seniory Koryčany

IČ poskytovatele

68684053

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kyjovská 77, 76805 Koryčany
Telefon:776 556 187, 571 165 331
Email:reditel@dpskorycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce