Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Korytná

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Korytná (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Korytná 107, 68752 Korytná
Telefon:724 651 294
Email:jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou senioři a osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení žijící v Domě s chráněnými byty Korytná nebo ve své domácnosti v obci Korytná. Služba je poskytována osobám od 19 let bez horní hranice věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénní Pečovatelské služby Korytná je individuálně zajistit pomoc a podporu osobám, které žijí ve své domácnosti a potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných každodenních činností.

Poskytováním pečovatelské služby chceme zachovávat nebo rozvíjet dosavadní schopnosti uživatelů, aby mohli vést důstojný život a zapojovat se do běžného života.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • příprava a podání jídla a pití
  • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • údržba domácích spotřebičů
  • pomoc při zajištění velkého úklid domácnosti
  • donáška vody
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zařízení
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, např. nákup ošacení nebo vybavení domácnosti
  • praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 4069740
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za výše uvedené úkony činí 130,- Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

 

Praní prádla 70,- Kč/1kg

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti

 • pedikúra 230 Kč/úkon
 • dohled nad zdravotně postiženou osobou 140 Kč/hod.
 • zajištění dopravy uživatele

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

PS Korytná


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce