Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba SENIOR Otrokovice

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice

Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (Obec), Bělov (Obec), Komárov (Obec), Karlovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nivy 283, 76502 Otrokovice
Telefon:576 771 680
Email:dudikova@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba je určena:
• seniorům, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti, nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
• osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), kteří z důvodu zdravotního postižení nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
• seniorům a osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), které potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např. z důvodu složité sociální situace či po návratu z nemocnice
• rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti uživatele.

Cíle pečovatelské služby

 • Podporovat klienta v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 • Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí.
 • Pomoci překlenout přechodné období, např. při úbytku sil vlivem zhoršení zdravotního stavu, a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní služby:

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

Pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout:

 • seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují stálou lékařskou péči nebo specializovanou odbornou péči
 • seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči, tj. i v nočních hodinách
 • Identifikátor sociální služby: 2119454
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2005

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 15:30
Úterý: 09:00 - 15:30
Středa: 09:00 - 15:30
Čtvrtek: 09:00 - 15:30
Pátek: 09:00 - 15:30

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 20:00
Úterý: 07:00 - 20:00
Středa: 07:00 - 20:00
Čtvrtek: 07:00 - 20:00
Pátek: 07:00 - 20:00
Sobota: 07:00 - 15:30
Neděle: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za služby včetně fakultativních služeb viz www.senior-otrokovice.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby:
pedikérské služby ve středisku osobní hygieny i v domácnosti, holičské a kadeřnické služby, dohled nad uživateli, doprava do centra osobní hygieny, přeprava uživatelů při zajištění kontaktu s okolím, rozmnožování tiskovin, donáška více porcí jídla do domácnosti, zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, invalidní vozíky, chodítka, WC křesla...)

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

62180444

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice
Telefon:576 771 678
Email:mikel@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Mapa

Fotografie zařízení

PS_1PS_2PS_3


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce