Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Uherský Brod

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Lopeníkem (Obec), Starý Hrozenkov (Obec), Suchá Loz (Obec), Uherský Brod (Obec), Bánov (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučil využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu.,Ambulantní - Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučil využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu.)

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - Služba je poskytována rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.,Ambulantní - Služba je poskytována rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.)

Senioři


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let,Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 574
Email:jitka.vrankova@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Další adresy služby

Adresa:Za Humny 2467, 68801 Uherský Brod
Adresa:Suchá Loz 340, 68753 Suchá Loz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • senioři 
 • osoby se zdravotním postižením (Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučí využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu.)
 • rodiny s dítětem/dětmi (Služba je poskytována rodinám s dětmi, kde se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí.) 

 

Věková struktura:

 • od 18 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.

Cíl:

 • Poskytovat uživatelům podporu a pomoc v běžných činnostech, které již nezvládají udělat sami.
 • Poskytováním služby prodloužit uživateli jeho setrvání v přirozeném (domácím) prostředí.
 • Podporovat aktivní spolupráci při péči o uživatele s jeho rodinou a jinými osobami nebo službami.

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI poskytujeme dle vyhlášky 505/2006 Sb. § 6 v platném znění a na základě písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC . 
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití . 
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, donáška vody, topení v kamnech, příprava topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, např. ošacení, vybavení domácnosti, praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod dětí do školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby.

Fakultní činnosti nejsou poskytovány.

 

4. Specifika služby

Metody práce:

 • Poskytování základního sociálního poradenství.
 • Poskytování přímé péče.
 • Tvorba individuálních plánů jednotlivých uživatelů poskytované sociální služby

Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v regionu Uherský Brod, Starý Hrozenkov, Suchá Loz, Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. Pracovní doba pro terénní formu je denně, v době od 6:00 do 22:00 hodin, dle potřeb uživatele a dle předchozí domluvy s pracovníkem služby. Doba poskytování sociální služby se aktuálně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.

Ambulantní služby jsou poskytovány v hygienických střediscích organizace na adrese Uherský Brod, Za Humny 2292; Uherský Brod, Za Humny 2467 a Suchá Loz č. 340.  Pracovní doba v ambulantní formě služby je ve všední dny pondělí až pátek od 8:00 hod do 14:00 hod.

Zařízení neposkytuje zdravotní péči.

 • Identifikátor sociální služby: 8646020
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2005

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Úterý: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Středa: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Čtvrtek: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Pátek: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Sobota: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 4 klienti/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 2/klienti/okamžik
Neděle: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 4 klienti/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 2/klienti/okamžik

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Úterý: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Středa: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Čtvrtek: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Pátek: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby

Úhrady za služby se řídí:

 • vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění,
 • rozsahem poskytnutých služeb,
 • platným sazebníkem.

 

 • Provedené úkony pracovníci poskytovatele evidují v měsíčním výkazu uživatele v programu PS James edition.
 • Uživatel je povinen platit úhradu za poskytnuté sociální služby dle platného Sazebníku Pečovatelské služby Uherský Brod, případně je povinen poskytovateli doložit doklad prokazující nárok na poskytování bezplatné pečovatelské služby dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
 • Změny v sazebníku, včetně zvýšení úhrady za poskytnuté služby, je poskytovatel povinen oznámit uživateli před platností změny.
 • Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování za každý kalendářní měsíc, ve kterém služby poskytoval, a to nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • Poskytnuté služby uhradí uživatel podle skutečnosti (tj. strávený čas, počet úkonů, počet kg prádla). Celková částka určená k úhradě za poskytnuté služby se zaokrouhluje nahoru na celé koruny.
 • Uživatel se zavazuje zaplatit vyúčtovanou cenu poskytnutých sociálních služeb. Zaplatit za služby lze těmito způsoby:
 1. bezhotovostně na účet poskytovatele, dle přiděleného variabilního symbolu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení vyúčtování poskytnutých služeb,
 2. v hotovosti v pokladně na adrese sídla poskytovatele, a to v předem určený den, který je v pokladně vyčleněn pro platby v hotovosti za poskytnuté služby.

 

Více informací o úhradách za poskytnuté služby jsou k dispozici na www.ssub.cz (pečovatelská služba, dokumenty ke stažení).

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71230629

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:607 694 244; 572 612 578
Email:bronislav.vajdik@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Péče v bytě uživateleÚdržba domácnosti uživateleZde sídli Pečovatelská služba Uherský BrodPro potřeby uživatel jsou k dispozici automobily.Péče o klienta v hygienickém střediskuPéče o klienta v bytěPéče o klienta v bytěZákladní péče o nehty v hygienickém středisku


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce