Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Uherský Brod

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Lopeníkem (Obec), Starý Hrozenkov (Obec), Suchá Loz (Obec), Uherský Brod (Obec), Bánov (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučil využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu.,Ambulantní - Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučil využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu.)

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - Služba je poskytována rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.,Ambulantní - Služba je poskytována rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.)

Senioři


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let,Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 574
Email:jitka.vrankova@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Další adresy služby

Adresa:Za Humny 2467, 68801 Uherský Brod
Adresa:Suchá Loz 340, 68753 Suchá Loz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • senioři 
 • osoby se zdravotním postižením (Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučí využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu.)
 • rodiny s dítětem/dětmi (Služba je poskytována rodinám s dětmi, kde se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí.) 

 

Věková struktura:

 • od 18 let

 

 Služby neposkytujeme:

 • osobám, jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osobám s agresivním nebo sexistickým chováním (fyzickým či verbálním)
 • osobám, u kterých nejsou zajištěny podmínky pro kvalitní a bezpečné poskytování služby (agresivní zvíře v bytě, nevyhovující hygienické podmínky v bytě, nedostatečné pomůcky apod.)

 

 

 

 

 

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.

Cíl:

 • Poskytovat uživatelům podporu a pomoc v běžných činnostech, které již nezvládají udělat sami.
 • Poskytováním služby prodloužit uživateli jeho setrvání v přirozeném (domácím) prostředí.
 • Podporovat aktivní spolupráci při péči o uživatele s jeho rodinou a jinými osobami nebo službami.

 

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI poskytujeme dle vyhlášky 505/2006 Sb. § 6 v platném znění a na základě písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (přímý doprovod po bytě, směrování uživatele); pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC (předun na toaletní židli, výměna plen). Pomoc při hygieně je uživatelům poskytnuta v jejich domácím prostředí nebo v hygienickém středisku organizace. K hygieně jsou použity uživatelovy hygienické potřeby.
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravě jídla a pití (nakrájení jídla, manipulace se spotřebiči apod.); příprava a podání jídla a pití (vše připraví pracovník, jídlo podá uživateli); donáška oběda v DPS Za Humny Uh. Brod a DCHB Suchá Loz (donáška z určené vývyřovny); dovoz oběda v terénu (dovoz autem PS). Jídlo připravuje pracovník ze surovin uživatele a využívá k přípravě nádobí a jiných prostředků v domácnosti uživatele. K donášce či dovozu stravy jsou využívány termojídlonosiče organizace, které jsou uživatelům zapůjčeny zdarma. Organizace nemá vlastní vývařovnu.
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti (pracovník používá úklidové prostředky uživatele); pomoc při zajištění velkého úklidu (uživateli jsou předány kontakty na komerční úklidové služby); donáška vody (jen při havárii dodávky vody); topení v kamnech, příprava topiva, údržba topných zařízení (pouze donáška topiva, vymetení kamen); běžné nákupy a pochůzky (z nejbližšího obchodu, lékárny, uživatel poskytne tašku a předpokládaný obnos peněz); velký nákup, např. ošacení, vybavení domácnosti (z nejbližšího obchodu, v rozsahu, který pracovník unese); praní a žehlení prádla a jeho dorbné opravy (v domácnosti uživatele nebo v prádelně organizace).
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod dětí do školského zařízení, k lékaři (nejedná se o hlídání dětí); doprovod dospělých do školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby.

Fakultní činnosti nejsou poskytovány.

 

4. Specifika služby

Metody práce:

 • Poskytování základního sociálního poradenství.
 • Poskytování přímé péče.
 • Tvorba individuálních plánů jednotlivých uživatelů poskytované sociální služby

Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v regionu Uherský Brod, Starý Hrozenkov, Suchá Loz, Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. Pracovní doba pro terénní formu je denně, v době od 600 do 2200 hodin, dle potřeb uživatele a dle předchozí domluvy s pracovníkem služby. Doba poskytování sociální služby se aktuálně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.

Ambulantní služby jsou poskytovány v hygienických střediscích organizace na adrese Uherský Brod, Za Humny 2292; Uherský Brod, Za Humny 2467 a Suchá Loz č. 340.  Pracovní doba v ambulantní formě služby je ve všední dny pondělí až pátek od 800 hod do 1400 hod.

Zařízení neposkytuje zdravotní péči.

 • Identifikátor sociální služby: 8646020
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2005

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Úterý: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Středa: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Čtvrtek: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Pátek: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 hod. 8 klientů/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 3 klienti/okamžik
Sobota: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 4 klienti/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 2/klienti/okamžik
Neděle: 06:00 - 22:00od 6.00 do 14.00 4 klienti/okamžik, od 14.00 do 22.00 hod. 2/klienti/okamžik

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Úterý: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Středa: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Čtvrtek: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik
Pátek: 08:00 - 14:003 klienti/okamžik

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Více informací o úhradách za poskytnuté služby jsou k dispozici na www.ssub.cz (pečovatelská služba, dokumenty ke stažení).

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71230629

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 578
Email:marie.vaskovicova@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Péče v bytě uživateleÚdržba domácnosti uživateleZde sídli Pečovatelská služba Uherský BrodPro potřeby uživatel jsou k dispozici automobily.Hygienické středisko v DPSHygienické středisko v DPS


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce