Jak pracovat s katalogem

Pobytová odlehčovací služba Centra ÁČKO

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 2Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

1-6 let (Pobytová - Osoby zdravotně postižené od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnóznami.)

7-10 let (Pobytová - Rodiny s dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnóznami.)

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:739 306 865
Email:pavlina.bartkova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Osoby zdravotně postižené od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Poskytnutí sociální služeb pobytovou formou dětem od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a  přidruženými diagnózami, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cíl služby: 

Dítěti s PAS, ADHD a mentálním postižením poskytnout péči s individuálním přístupem, rozvoj jeho schopností, dovedností a sebeobslužných činností.

Zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas na odpočinek, který může využít dle svých potřeb a přání.

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti podle §44 zákona o sociálních službách

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Zdravotní péče je zajištěna externím dodavatelem zdravotní péče.

4. Specifika služby

Pobytová odlehčovací péče je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým klientům a jejich specifickým potřebám. Klientovi se věnuje vždy jeden pracovník. Jsme schopni přijmout i klienty s problémovým chováním.

Přednostně jsou přijímání klienti, kteří mají zájem o odlehčovací pobyt na celý víkend.

 • Identifikátor sociální služby: 8742757
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Pátek: 8:00 - 23:59od 8:00 hod
Sobota: 00:00 - 23:59nepřetržitě
Neděle: 00:00 - 17:00do 17:00 hod

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o ceně pobytové sociální služby najdete na webových stránkách organizace: https://www.centrum-acko.cz/.
 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba je poskytnuta po individuálním zvážení zájemce a pověřeného pracovníka, zda je služba schopna reagovat na případné pohybové omezení zájemce a je schopna mu při poskytování služby zajistit bezpečnost.

Služba je poskytována ve zvýšeném přízemí. Limitující by mohlo být vstupní krátké schodiště, šířka dveří, omezené manipulační možnosti na sociálním zařízení. 

IČ poskytovatele

00851710

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:737 405 124
Email:pavla.vrablova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce