Jak pracovat s katalogem

Podané ruce - osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj, Bohuslavice u Zlína (Obec), Březnice (Obec), Březůvky (Obec), Fryšták (Obec), Hostišová (Obec), Lípa (Obec), Lukov (Obec), Lukoveček (Obec), Machová (Obec), Mysločovice (Obec), Sazovice (Obec), Šarovy (Obec), Tečovice (Obec), Zlín (Obec), Želechovice nad Dřevnicí (Obec), Zlín (Okres), Uherský Brod (ORP), Luhačovice (POU), Zlín (POU), Vizovice (POU), Uherský Brod (POU)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - Osoby s kombinovaným postižením (mentální a duševní)

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Vodní 1972, 76001 Zlín
Telefon:777 011 034
Email:osa.zlin@podaneruce.eu
Web:www.podaneruce.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina: Senioři, Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením, Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením, Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením, Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením, Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním, Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (mentální a duševní)

Věková skupina: 1-6 let,7-10 let,11-15 let,16-18 let,19-26 let,27-64 let,65-80 let,Nad 80 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Zajistit pomoc lidem se sníženou soběstačností tak, aby jim bylo umožněno zachování života v jejich přirozeném prostředí, zajištěny základní životní potřeby, důstojnost a sociální začleněnost. Umožnit zůstat v domácím prostředí a určit si způsob a čas pomoci podle vlastních potřeb, dosáhout co nejvyšší míry soběstačnosti a žít život co nejvíce odpovídající běžnému životu.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při osobní hygieně a oblékání. Pomoc při přípravě a podání jídla. Pomoc při přesunech, při chůzi, při pohybu na invalidním vozíku. Doprovod na procházku, na nákupy a běžné pochůzky. Pomoc s navázáním či udržováním kontaktu s rodinou a dalšími lidmi v přirozeném sociálním prostředí. Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při komunikaci s lidmi a institucemi na úřadech, poště apod. Pomoc s péčí v době nepřítomnosti pečující osoby. Zajištění asistence žákovi přímo ve výuce nebo zaměstnanci v zaměstnání. Pomoc s úklidem a údržbou domácnosi a osobních věcí.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 4947608
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba konaná v době:

 • víkendů, státních svátků, noční služby v čase od 22 hodin do 6 hodin ráno, méně než dvě hodiny nepřetržitě
  • měsíční rozsah do 80 hodin  - 155 Kč/hodinu
  • měsíční rozsah nad 80 hodin - 135 Kč/hodinu
 • pondělí až pátek od 6 hodin do 22 hodin, dvě a více hodiny nepřetržitě
  • měsíční rozsah do 80 hodin - 135 Kč/hodinu
  • měsíční rozsah nad 80 hodin - 120 Kč/hodin

Maximální úhrada klienta v jednom měsíci je stanovena ve výši 85 000 Kč.

 

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnost – doprava osobním vozidlem – je účtována ve výši 20 Kč/km + úhrada času osobní asistence.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Podané ruce - osobní asistence

IČ poskytovatele

70632596

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Zborovská 465, 73801 Frýdek-Místek
Telefon:608 965 874
Email:stepan.kristek@podaneruce.eu
Web:www.podaneruce.eu

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce