Jak pracovat s katalogem

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Zdravotní problematika, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí, Kroměříž, Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik:


Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (ORP), Valašské Meziříčí (ORP), Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Telefon:777 882 183
Email:chcislyset@seznam.cz
Web:www.chcislyset.cz

Další adresy služby

Adresa:Zašovská 784, 75701 Valašské Meziříčí
Adresa:Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba odborné sociální poradenství je určena zejména sluchově postiženým osobám, jejim rodinným příslušníkům, přátelům a známým.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem poskytované služby je zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, hledat optimální řešení osobní situace, ve které se nachází uživatel služeb a předávat uživatelům vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace) informace o jeho právech, možnostech vzdělávání, zaměstnávání apod.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství zajišťuje především:

- zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím
- zprostředkování navazujících služeb
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
- půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

4. Specifika služby

Při práci s klientem používáme vždy vhodnou komunikační formu.

  • Identifikátor sociální služby: 2221903
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 01.04.2013

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 17:00Kroměříž - 8-12, 13-15 - půjčovna kompenzačních pomůcek, 15-17 odborné sociální poradenství
Pondělí: 08:00 - 15:00Val.Meziříčí - 8-13 půjčovna kompenzačních pomůcek,13-15 odborné sociální poradenství
Úterý: 08:00 - 12:00Kroměříž - půjčovna kompenzačních pomůcek
Úterý: 13:00 - 17:00Uherské Hradiště - půjčovna kompenzačních pomůcek
Středa: 08:00 - 17:00Kroměříž - 8-12, 13 -15 - půjčovna kompenzačních pomůcek, 15-17 odborné sociální poradenství
Středa: 08:00 - 15:00Val.Meziříčí - 8-13 půjčovna kompenzačních pomůcek,13-15 odborné sociální poradenství
Čtvrtek: 08:00 - 12:00Kroměříž - půjčovna kompenzačních pomůcek
Čtvrtek: 13:00 - 17:00Uherské Hradiště - odborné sociální poradenství
Pátek: 08:00 - 17:00Kroměříž - 8-12, 13-15 - půjčovna kompenzačních pomůcek, 15-17 odborné sociální poradenství
Pátek: 08:00 - 12:00Uherské Hradiště - půjčovna kompenzačních pomůcek

Terénní forma

Úterý: 13:00 - 17:00Kroměříž, Uherské Hradiště
Úterý: 14:00 - 17:00Valašské Meziříčí
Čtvrtek: 13:00 - 17:00Kroměříž, Uherské Hradiště
Čtvrtek: 14:00 - 17:00Valašské Meziříčí

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Je zajištěna bezbariérovost s ohledem na sluchové postižení. Poradenské centrum je vybaveno např. indukční smyčkou.

IČ poskytovatele

29314747

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Telefon:777 882 183 (jen SMS)
Email:chcislyset@seznam.cz
Web:www.chcislyset.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce