Jak pracovat s katalogem

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Telefon:777 882 183
Email:chcislyset@seznam.cz
Web:www.chcislyset.cz

Další adresy služby

Adresa:Zašovská 784, 75701 Valašské Meziříčí
Adresa:Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba SAS je určena zejména sluchově postiženým osobám, jejím rodinným příslušníkům, přátelům a známým.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociálně aktivizační služby které jsou poskytovány v našich centrech v Kroměříži, Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti jsou zacíleny na uspokojování přirozených potřeb sluchově handicapovaných v oblasti odpočinku a osobnostního růstu. Zajišťují rozvoj informovanosti, zájmů, všeobecného rozhledu. Podporují rozvoj mezilidských vztahů jak v komunitě, tak mimo ni a stimulují klienty Poradenského centra k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času.

3. Nabízené činnosti

Sociálně aktivizační služby se soustřeďují na přípravu následujících aktivit:

- využívání internetového a počítačového pracoviště
- rekondiční a edukační pobyty
- kulturní a společenské aktivity
- vzdělávací aktivity
- sociálně terapeutické činnosti
- sportovní aktivity – stolní tenis, šipky, jarní a zimní sportování, stolní hry….

4. Specifika služby

Při poskytování této služby vždy dbáme na vhodnou komunikační metodu. Při přednáškách je mimo tlumočení do znakového jazyka vždy zajištěn také simultánní přepis mluvené řeči.

  • Identifikátor sociální služby: 3367301
  • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.04.2013

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 8:00 - 17:00Uherské Hradiště - 12 - 13 zavřeno
Pondělí: 8:00 - 15:00Kroměříž - 12 - 13 zavřeno
Úterý: 8:00 - 12:00Uherské Hradiště
Středa: 8:00 - 15:00Kroměříž - 12 - 13 zavřeno
Středa: 8:00 - 17:00Uherské Hradiště - 12 - 13 zavřeno
Čtvrtek: 8:00 - 12:00Uherské Hradiště
Pátek: 12:00 - 15:00Valašské Meziříčí
Pátek: 8:00 - 15:00Kroměříž - 12 - 13 zavřeno
Pátek: 8:00 - 15:00Uherské Hradiště - 12 - 13 zavřeno

Terénní forma

Úterý: 13:00 - 17:00Uherské Hradiště
Čtvrtek: 13:00 - 17:00Uherské Hradiště

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Je zajištěna bezbariérovost s ohledem na sluchové postižení. Poradenské centrum a klubovna je vybavena např. indukční smyčkou.

IČ poskytovatele

29314747

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Telefon:777 882 183 (jen SMS)
Email:chcislyset@seznam.cz
Web:www.chcislyset.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce