Jak pracovat s katalogem

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Tlumočení

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž, Valašské Meziříčí

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (ORP), Valašské Meziříčí (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Telefon:777 957 085
Email:draha.kuncarova@volny.cz
Web:www.chcislyset.cz

Další adresy služby

Adresa:Zašovská 784, 75701 Valašské Meziříčí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Tato služba je určena zejména osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Tlumočnické služby zajišťují především:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Nabízené činnosti

Znakový jazyk je ve smyslu § 18 Občanského soudního řádu a ve smyslu zákona č. 155/1998
Sb. jednacím a mateřským jazykem neslyšících. Zajištění tlumočnických služeb a výuka znakové řeči, která se jako každý živý jazyk vyvíjí, je tedy základní formou naplňování ústavních práv neslyšících. Realizace tlumočnických služeb je nemyslitelná bez spolupráce slyšících osob znalých komunikace s neslyšícími. Poradenské centrum přijímá objednávky tlumočnických služeb prostřednictvím komunikačních prostředků dostupných neslyšícím klientům, tedy faxem, e-mailem, sms zprávou apod. Dále také prostřednictvím běžného telefonu pro klienty slyšící. Zájemce o službu může zadat svůj požadavek na zajištění tlumočnických služeb pracovníkovi centra také osobně. Veškeré objednávky a poskytované služby jsou evidovány. V souladu s požadavkem (místo, čas, účel) je následně zajištěna účast tlumočníka znakového jazyka.

4. Specifika služby

Při poskytování služby tlumočník dbá, aby byla zajištěna diskrétnost v místnosti, kde služba probíhá. Dbá i na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislost s výkonem tlumočnické služby. Principy poskytování služeb jsou vyjádřeny v etickém kodexu tlumočníků znakového jazyka,

  • Identifikátor sociální služby: 6221407
  • Druh sociální služby: § 56 - Tlumočnické služby
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.04.2013

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 15:00 - 17:00Kroměříž
Úterý: 8:00 - 14:00Valašské Meziříčí
Úterý: 8:00 - 12:00Kroměříž
Středa: 15:00 - 17:00Kroměříž
Čtvrtek: 8:00 - 14:00Valašské Meziříčí
Čtvrtek: 8:00 - 12:00Kroměříž
Pátek: 15:00 - 17:00Kroměříž

Terénní forma

Pondělí: 15:00 - 17:00Valašské Meziříčí
Úterý: 14:00 - 17:00Kroměříž
Středa: 15:00 - 17:00Valašské Meziříčí
Čtvrtek: 14:00 - 17:00Kroměříž

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Je zajištěna bezbariérovost s ohledem na sluchové postižení. Poradenské centrum je vybaveno např. indukční smyčkou.

IČ poskytovatele

29314747

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Telefon:777 882 183 (jen SMS)
Email:chcislyset@seznam.cz
Web:www.chcislyset.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Kurzy znakového jazyka pro veřejnostSimultánní přepis v akci


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce