Jak pracovat s katalogem

Poradna pro rodinu

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 3


Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Svárov 323, 75501 Vsetín
Telefon:739 633 350
Email:sarka.vaculikova@azylovydum.cz
Web:www.azylovydum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Klientem sociálních služeb Poradny pro rodinu se může stát:

 • jedinec/ osoby v krizi
 • partneři či manželé,
 • rodiny s dítětem/dětmi,

které vnímají svoji životní a sociální situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situaci z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů, a aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

 

Klientem Poradny pro rodinu se může stát i jedinec či rodina potýkající se s dluhy, které nejsou schopni splácet.

 

Služby Poradny nejsou věkově omezeny.

 

Vzhledem k poslání Poradny je cílová skupina osob užívajících jejich služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Poradny pro rodinu (dále Poradna) je prostřednictvím ambulantní a terénní poradenské služby pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi zlepšit svou nepříznivou osobní, vztahovou, rodinnou či životní situaci a poskytnout dostatek informací a podpory k zajištění bezpečného prostředí pro zdárný vývoj dětí. Ambulantní služby jsou poskytovány na pracovišti Svárov 323, 755 01 Vsetín, terénní služby jsou poskytovány v ORP Vsetín a Vizovice, Zlín, Valašské Klobouky a Bystřice pod Hostýnem (není rozhodující místo trvalého bydliště, ale skutečný pobyt klienta).

 

3. Nabízené činnosti

Právní poradenství se zaměřuje na:

 • pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
 • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
 • úpravu majetkoprávních vztahů
 • pomoc s řešením exekucí
 • poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství…)

 

Sociální pracovník Vám poradí:

 • jak a kde požádat o sociální dávky
 • s řešením dluhů a exekucí
 • s úpravou či vymáháním výživného
 • při řešení nepříznivých životních situací
 • na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci
 • s realizací asistovaných kontaktů

 

Rodinná mediace:

 • zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny.

Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace:

 • výchova nezletilých dětí před a po rozvodu
 • výživné pro nezletilé děti
 • styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
 • rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu)
 • mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi)

Služby jsou poskytovány bez úhrady a na základě dobrovolnosti.

Nabízíme informace a kontakty na další organizace, instituce a společnosti, které je možné využít při řešení nepříznivé životní situace.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 7290495
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.01.2012

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 8:00 - 18:0011:30-12:30 přestávka, 12:30-18:00 pro objednané
Úterý: 8:00 - 18:0011:30-12:30 přestávka, 12:30-18:00 pro objednané
Středa: 8:00 - 16:0011:30-12:30 přestávka
Čtvrtek: 8:00 - 18:0011:30-12:30 přestávka, 12:30-18:00 pro objednané
Pátek: 8:00 - 18:00pro objednané, 11:30-12:30 přestávka

Terénní forma

Pondělí: 8:00 - 11:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

25909614

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hrbová 1561, 75501 Vsetín
Telefon:739 633 345
Email:azylovydum@azylovydum.cz
Web:www.azylovydum.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce