Jak pracovat s katalogem

Poradna pro závislosti Agarta

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní - osoby nad 15 let věku, které užívají návykové látky anebo jsou ohroženy patologickým hráčstvím nebo jinou nelátkovou závislostí a osoby jim blízké)


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - osoby nad 15 let věku)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Náměstí 84, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:702 149 189
Email:poradna@agarta.cz
Web:www.agarta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 4013684
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 01.11.2021

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 13:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

AGARTA z. s.

IČ poskytovatele

27002438

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Telefon:571 436 900
Email:kc-klic@seznam.cz; jakub.olsak@agarta.cz
Web:www.agarta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce