Jak pracovat s katalogem

Poradna Rožnov - aktivizace; Poradna Rožnov SAS - Hutisko-Solanec

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Rožnov pod Radhoštěm

Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Oběti domácího násilí

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi

Ostatní


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zemědělská 500, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:
Email:
Web:www.poradnaprozeny.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Služba je určená rodinám s dětmi ve věku do 18ti let, které žijí v ORP Rožnov pod Radhoštěm.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Hlavním cíle je podpora a pomoc rodinám v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou situaci.

3. Nabízené činnosti

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí tyto činnosti:

A) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:

 • Pracovně výchovná činnost s dětmi
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

B) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

C) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

D) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOB. ZÁLEŽITOSTÍ:

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Pomoc při obnovení, upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podpor. soc. začleňování osob

E) ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

H) ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 8610542
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.10.2011

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00

Terénní forma

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 15:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00537675

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Voršilská 139, 11000 Praha
Telefon:224930661, 603213826
Email:praha@poradnaprozeny.eu
Web:www.poradnaprozeny.eu

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce