Jak pracovat s katalogem

Pracoviště SONS ČR - Kroměříž; Pracoviště SONS ČR - Vsetín; Pracoviště SONS ČR - Zlín; Pracoviště SONS ČR Uherské Hradiště

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tyršova 1271, 75501 Vsetín
Telefon:775 438 131
Email:andryskova@sons.cz
Web:www.sons.cz

Další adresy služby

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Adresa:Podlesí IV 5302, 76005 Zlín
Adresa:Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se zrakovým postižením od 16-ti let a jejich pečujícím osobám.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním aktivizační služby je vést osoby se zrakovým postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací a pomáhat jim získat takové znalosti a dovednosti, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život.
Cílem aktivizačních služeb je: vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného času, podporovat samostatnost při řešení životních situací, začlenění do společnosti, navazování nových kontaktů a přátelství, zvyšování sebevědomí a soběstačnosti, možnost uplatňovat vlastní nápady.

3. Nabízené činnosti

V oblasti sociálně aktivizačních služeb pro naše klienty nabízíme sportovní, zájmové a volnočasové aktivity. Pořádáme klub dobré nálady s harmonikou, posezení při čaji a kávě, přednášky v knihovně, bowlingová klání, simulované střelby a showdown (aplikovaný pink ponk, hráč se snaží se střelit gól do soupeřovy branky). Pořádáme exkurze, výlety, zájezdy, výstavy, koncerty a vánoční akce.

4. Specifika služby

Osobám s těžkým zrakovým postižením zajistíme doprovod při akcích. Veškeré akce jsou upraveny pro specifické potřeby zrakově postižených klientů.

  • Identifikátor sociální služby: 2026800
  • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 10.01.2015

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Úterý: 12:30 - 16:30
Úterý: 8:00 - 12:00
Čtvrtek: 11:30 - 16:30
Pátek: 12:30 - 15:30
Pátek: 8:00 - 12:00

Terénní forma

Úterý: 12:30 - 16:30
Úterý: 8:00 - 12:00
Čtvrtek: 11:30 - 16:30
Pátek: 12:30 - 15:30
Pátek: 8:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Zajišťujeme sociálně rehabilitační pobyty s výukou prostorové orientace a samostatného pohybu, vedení domácnosti a sebeobsluhy těžce zrakově postižených osob. Pro tyto pobyty máme vyškoleny vlastní odborné instruktory. O prázdninách pořádáme tandemovo-turistický pobyt, kde naši klienti jezdí spolu s piloty na tandemových kolech (kolo pro dva jezdce, kteří sedí za sebou).

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Ve Vsetíně klienti mohou použít výtah, který je přístupný ze suterénu.

IČ poskytovatele

65399447

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Krakovská 1695, 11000 Praha
Telefon:221 462 462
Email:prezident@sons.cz; benesova@sons.cz
Web:www.sons.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce