Jak pracovat s katalogem

R-Ego, z.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Slavičín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 12Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (Ambulantní - mladší a starší děti od 7 do 15 let)


Věkové skupiny

7-10 let

11-15 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:náměstí Mezi Šenky 19, 76321 Slavičín
Telefon:577 341 446, 732 713 014
Email:pc.r-ego@tiscali.cz
Web:www.r-ego.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 

Děti a dospívající mládež od 7 do 15 let, kteří jsou ohroženi rizikovými projevy chování.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Poskytnout zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži ve Slavičíně a okolí, kteří jsou ohroženi rizikovými projevy chování, ocitnou se v nepříznivé životní situaci nebo jsou ji ohrožení. Posláním je přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Cíle:

 • Poskytnout podporu a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situacích, komplikovaných životních událostech a při omezujících životních podmínkách.
 • Snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu a rizikového chování.
 • Zvýšení sociálních schopností a dovedností.
 • Podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života.
 • Poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit.

3. Nabízené činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

· pobyt v zařízení

· kontaktní práce

· individuální plánování (cíl, průběh,revize)

· situační intervence

· doučování (jednorázové i dlouhodobé)

· preventivní výchovné programy

· volnočasové aktivity

Sociálně terapeutické činnosti:

· základní poradenství

· krizová intervence

· skupinová práce

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a

pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí:

· informační servis

· základní poradenství

· kontakt s institucemi ve prospěch uživatele

· zprostředkování dalších služeb (doprovod)

 

 

4. Specifika služby

"Nízkoprahovost“ pro uživatele znamená, že:

 • Nemusí uvádět žádné osobní údaje.
 • Mohou být anonymní.
 • Mohou přijít a odejít kdykoliv v průběhu otevírací doby.
 • Poskytovaná služba je bezplatná.
 • Nemusí chodit pravidelně.
 • Mohou si zvolit jakoukoliv činnost.

 

 • Identifikátor sociální služby: 4474775
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 20.11.2000

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Úterý: 12:00 - 18:00
Středa: 12:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 16:00
Pátek: 12:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Název poskytovatele

R-Ego, z.s.

IČ poskytovatele

70885605

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:náměstí Mezi Šenky 19, 76321 Slavičín
Telefon:577 341 446
Email:pc.r-ego@tiscali.cz
Web:www.r-ego.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce