Jak pracovat s katalogem

Radost, týdenní stacionář Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 11Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Vodojemem 3651, 76001 Zlín
Telefon:577 911 209
Email:kancelar@hradek-radost.cz
Web:www.hradek-radost.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

V týdenní stacionáři nabízíme pobytové služby sociální péče mobilním osobám s mentálním postižením včetně kombinovaných vad, osobám, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují z důvodu zdravotního postižení pomoc jiné fyzické osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je prostřednictvím služeb sociální péče poskytnout individuální podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením při spokojeném zvládání vlastního života s možností osobní realizace.


Cílem poskytování služby sociální péče je optimální rozvoj osobnosti uživatele v rámci možností daných mírou jeho postižení, věkovými a individuálními zvláštnostmi:

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele prostřednictvím vytváření a upevňování dovedností a návyků sebeobsluhy
 • rozvoj schopností a vědomostí uživatele
 • zachování a posilování přirozené vztahové sítě uživatele
 • správnou mírou podpory vyvolávat zájem o nabízené aktivity v rámci poskytování služby
 • umožnit uživatelům aktivní účast na kulturních, sportovních a společenských akcích
 • zabezpečit přiměřenou ošetřovatelskou péči při respektování individuality a potřeb uživatelů

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Obsahuje tyto základní činnosti:

 1. ubytování
 2. poskytnutí stravy
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. sociálně terapeutické činnosti
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Kapacita týdenního stacionáře je 11 osob.

 • Identifikátor sociální služby: 7984513
 • Druh sociální služby: § 47 - Týdenní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Pondělí: 06:00 - 00:00
Úterý: 00:00 - 00:00
Středa: 00:00 - 00:00
Čtvrtek: 00:00 - 00:00
Pátek: 00:00 - 16:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 • úhrada za celodenní stravování 170,- (snídaně 34,-Kč, oběd 68,-Kč, svačina 9,-Kč, večeře 50,-Kč, režijní náklady 13,- Kč nejsou součástí vratky)
 • úhrada za péči je ve výší až 75% příspěvku na péči.
 • Ubytování: dvoulůžkový pokoj 145,- Kč , třílůžkový pokoj a vícelůžkový pokoj 122,- Kč/den
 • Více informací poskytne sociální pracovnice Bc. Kristýna Zmeškalová tel.604 642 105

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

70850917

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:577 911 209
Email:reditelka@hradek-radost.cz
Web:www.hradek-radost.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce