Jak pracovat s katalogem

Raná péče pro Moravu a Slezsko

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Olomouc

Terénní forma / služba přijde za mnou: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pekařská 491, 77900 Olomouc
Telefon:739 642 677
Email:kucerova@tamtam.cz
Web:www.detskysluch.cz

Další adresy služby

Adresa:třída 3. května 325, 76302 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením raného věku na Moravě. Služby rané péče mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením do sedmi let věku na základě vlastního rozhodnutí. Služby střediska mohou využít také rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením Služby mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věk dítěte.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Rané péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je posilovat kompetence rodiny s dětmi (nejvýše do sedmi let věku) se sluchovým nebo kombinovaným postižením a snižovat její závislost na sociálních systémech. Cíl rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.je sociální integrace rodiny a dítěte.Cíl služby je totožný s cíli danými pro poskytování služby rané péče v systému služeb sociální prevence popsanými v § 54 zákona 108 / 2006 Sb. O sociálních službách.Tento hlavní cíl služby je možné rozčlenit do několika dílčích cílů poskytování služby rané péče: 1. snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj (informovanost rodiny o problematice sluchového postižení, o možnostech sluchové protetiky, podpora rodičů a dalších členů rodiny při hledání vhodné formy komunikace s dítětem se sluchovým nebo s kombinovaným postižením a její postupný rozvoj, zpřesnění diagnózy dítěte formou doporučení odborných vyšetření), 2. zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy (komplexní rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje – celkový psychomotorický vývoj), 3. posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech (postupné nabývání jistoty a sebedůvěry rodičů při péči a výchově dítěte se sluchovým nebo kombinovaným postižením a následné získání samostatnosti a nezávislosti na službě rané péče), 4. vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace (podpora sociálního začleňování rodiny a integrace dítěte s postižením do majoritní společnosti - zajištění návazné služby, informovanost odborné a laické veřejnosti o existenci a nabídce služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením)..

3. Nabízené činnosti

 • pravidelné konzultace v rodině
 • podpora psychomotorického vývoje s důrazem na podporu rozvoje komunikace prostřednictvím stimulace a přímé práce s dítětem
 • sociální poradenství
 • zprostředkování odborných vyšetření a konzultací
 • půjčování speciálních pomůcek a hraček
 • půjčování odborné literatury
 • nácvik na audiometrické vyšetření
 • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • poradenství při výběru školského zařízení nebo jiné návazné služby
 • individuální konzultace s dalšími odborníky (logoped, lektor znakového jazyka, fyzioterapeut, aj.)
 • doprovod při návštěvě lékaře, zařízení nebo při jednání s institucemi
 • zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami
 • přednášky a semináře pro rodiče

4. Specifika služby

Služba je zaměřena přímo na rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením raného věku. Je poskytována formou pravidelných terénních konzultací přímo v domácím prostředí rodiny. Poradkyně rané péče vyjíždí z centrálního pracoviště na terénní konzultace do celého území Zlínského kraje.

 • Identifikátor sociální služby: 7118025
 • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2005

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 12:00 - 17:00
Středa: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:00
Úterý: 07:00 - 19:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 19:00
Pátek: 07:00 - 19:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba probíhá teréní formou v domácím prostředí uživatelů. Raná péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.sídlí v prvním patře budovy, která nemá výtah. Nicméně v případě ambulantní konzultace na pracovišti, je možné zapůjčit místnost v přízemí budovy, kde je k dispozici i bezbariérové WC.

IČ poskytovatele

00499811

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hábova 1571, 15500 Praha
Telefon:235 517 313
Email:reditelka@tamtam.cz; ranapecemorava@tamtam.cz
Web:www.detskysluch.cz

Mapa

Fotografie zařízení

logo Tamtamu


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce