Jak pracovat s katalogem

RUBIKON

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15


Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (Obec)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Ostatní


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6 let,Terénní - od 6 let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Poschla 988, 75501 Vsetín
Telefon:731 685 791
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 6 až 26 let, kteří mají problémy a neví si s nimi rady, kteří se nudí, bloumají po ulicích a nemají kam jít a co dělat, kteří nemají kamarády, cítí se osamoceně, nemají peníze na to, aby chodili jinam apod.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je poskytovat pomoc a podporu dětem a mladým lidem tak, aby včas předcházeli případným problém, a pokud nějaké problémy a starosti mají, tak aby je dokázali včas a "dobře" řešit. Dětem a mladým lidem také nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času a seberealizaci.

3. Nabízené činnosti

 • zábava v klubu: hudební zkušebna, keramická dílna, výtvarka a rukodělné aktivity, fotbálek, šipky, pinec, filmové večery, stolní hry, internet...
 • sportovní vyžití: vyjížďky na kolech, hry a aktivity v přírodě, ve městě i na hřišti
 • rozhovor, rada, pomoc, informace
 • bezpečí, důvěra, porozumění, naslouchání
 • pomoc, podpora, rada při řešení problémů a starostí
 • doprovod na úřad, na pohovor, na jednání...
 • prostor pro vlastní nápady a aktivity
 • besedy, workshopy, výlety, víkendovky...
 • vše ostatní, co si návštěvíci klubu vymyslí a co prostor a finance umožní

4. Specifika služby

Klubovna má svá základní pravidla, která musí návštěvníci dodržovat. Jestliže pravidla nedodržují a opakovaně a hrubě je porušují, může jim být vstup do klubovny na určitou dobu zakázán (v řádu dní, týdnů, při hrubém porušení pravidel až v řádu měsíců).

 • Identifikátor sociální služby: 3257944
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.07.2004

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Úterý: 14:00 - 17:30změna provozní doby od 1.7. - 31.8.2019: út až pá 10.00 - 14.30 (čt do 18.00 hudebna)
Středa: 14:00 - 17:30
Čtvrtek: 14:00 - 18:00do 18:00 hudebna
Pátek: 14:00 - 17:00

Terénní forma

Úterý: 14:00 - 17:30změna provozní doby od 1.7. - 31.8.2019 - po až pá 10.00 - 14.30hod
Středa: 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 14:00 - 17:30
Pátek: 14:00 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Výlety, exkurze, víkendové pobyty, tábor apod. Od účastníků je vybírána alespoň symbolická finanční spoluúčast.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce