Jak pracovat s katalogem

RUBIKON

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15


Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Ostatní (Ambulantní - etnické menšiny,Terénní - etnické menšiny)


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6 let,Terénní - od 6 let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Poschla 988, 75501 Vsetín
Telefon:737 316 738
Email:indrakova@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 6 až 26 let, kteří mají problémy a neví si s nimi rady, kteří se nudí, bloumají po ulicích a nemají kam jít a co dělat, kteří nemají kamarády, cítí se osamoceně, nemají peníze na to, aby chodili jinam apod.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je poskytovat pomoc a podporu dětem a mladým lidem tak, aby včas předcházeli případným problém, a pokud nějaké problémy a starosti mají, tak aby je dokázali včas a "dobře" řešit. Dětem a mladým lidem také nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času a seberealizaci.

3. Nabízené činnosti

 • zábava v klubu: hudební zkušebna, keramická dílna, výtvarka a rukodělné aktivity, fotbálek, šipky, pinec, filmové večery, stolní hry, internet...
 • sportovní vyžití: vyjížďky na kolech, hry a aktivity v přírodě, ve městě i na hřišti
 • rozhovor, rada, pomoc, informace
 • bezpečí, důvěra, porozumění, naslouchání
 • pomoc, podpora, rada při řešení problémů a starostí
 • doprovod na úřad, na pohovor, na jednání...
 • prostor pro vlastní nápady a aktivity
 • besedy, workshopy, výlety, víkendovky...
 • vše ostatní, co si návštěvíci klubu vymyslí a co prostor a finance umožní

4. Specifika služby

Klubovna má svá základní pravidla, která musí návštěvníci dodržovat. Jestliže pravidla nedodržují a opakovaně a hrubě je porušují, může jim být vstup do klubovny na určitou dobu zakázán (v řádu dní, týdnů, při hrubém porušení pravidel až v řádu měsíců).

 • Identifikátor sociální služby: 3257944
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.07.2004

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Úterý: 13:00 - 18:00(klub pro malé od 6 do 14 let)
Středa: 13:00 - 16:00(klub pro malé od 6 do 14 let)
Středa: 16:00 - 19:00(klub pro velké od 15 do 26 let)
Čtvrtek: 13:00 - 18:00(klub pro malé od 6 do 14 let)
Pátek: 12:00 - 15:00(klub pro velké od 15 do 26 let)

Terénní forma

Úterý: 13:00 - 18:00(nepravidelně, dle potřeby uživatelů)
Středa: 13:00 - 19:00(nepravidelně, dle potřeby uživatelů)
Čtvrtek: 13:00 - 18:00(nepravidelně, dle potřeby uživatelů)
Pátek: 12:00 - 15:00(nepravidelně, dle potřeby uživatelů)

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Výlety, exkurze, víkendové pobyty, tábor apod. Od účastníků je vybírána alespoň symbolická finanční spoluúčast.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce