Jak pracovat s katalogem

Samaritán - služby pro lidi bez domova

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení, Hygiena, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Moravní 936, 76502 Otrokovice
Telefon:577 925 067, 605 564 039
Email:samaritan@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena mužům od 18 let, v nepříznivé sociální situaci a bez přístřeší.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Noclehárny Samaritán je poskytnout okamžitou pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Služba umožňuje další spolupráci zaměřenou na dosahování příznivých změn v životě uživatele.

Cíle noclehárny pro muže

Pomoci cílové skupině s uspokojením základních životních potřeb (ubytování přes noc, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu)

Nabízet základní sociální poradenství, emoční podporu (např. zjištění možností dalšího bydlení, řešení úhrady za službu, zprostředkování další pomoci, apod.).

3. Nabízené činnosti

Služba slouží k překlenutí akutní krize a nasměrování k dalším řešením. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Uživatel má možnost spolupracovat při řešení své životní situace s pracovníky služby a sociálním pracovníkem. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl/e stanovený uživatelem. Služba má 4 lůžka v jedné místnosti a každý uživatel má k dispozici uzamykatelnou skříňku. Služba nabízí uživatelům podmínky pro osobní hygienu i celkovou hygienu těla, přenocování, úklid a výměnu ložního prádla, potravinovou pomoc (ta je v ceně služby). Jedná se o instantní polévku, případně potraviny z krizových fondů.

4. Specifika služby

Zájemce a uživatel služby nemůže službu využívat, pokud je zjištěno při kontrolním měření více jak 0,8 promile alkoholu. Zájemce o službu musí být soběstačný (samostatně zvládá pohyb v prostorech, kde je služba poskytována, zvládá úkony péče o vlastní osobu – hygiena).

Poskytnutí služby je odmítnuto žadateli, pokud:

  • není cílovou skupinou,
  • není volná kapacita dané soc. služby,
  • požaduje službu, kterou zařízení neposkytuje (v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu),
  • jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (nutné služby zdravotnického zařízení, infekce, duševní poruchy narušující soužití),
  • je pod vlivem alkoholu (více jak 0,8 promile) nebo jiných psychotropních látek,
  • je agresivní.
  • Identifikátor sociální služby: 2240677
  • Druh sociální služby: § 63 - Noclehárny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 19:00 - 9:00
Úterý: 19:00 - 9:00
Středa: 19:00 - 9:00
Čtvrtek: 19:00 - 9:00
Pátek: 19:00 - 9:00
Sobota: 19:00 - 9:00
Neděle: 19:00 - 9:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

30,- Kč za nocleh

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112031, 577112032
Email:peter.kubala@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce