Jak pracovat s katalogem

Samaritán - služby pro lidi bez domova

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (Obec), Zlín (Obec), Napajedla (Obec)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Moravní 936, 76502 Otrokovice
Telefon:577 925 083, 605 564 039
Email:samaritan@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Adresa:tř. Tomáše Bati 1255, 76502 Otrokovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • Osoby bez domova (muži i ženy)
 • věk od 18ti let

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • osoby bez střechy nad hlavou – přebývající např. ve squatech, stanech, pod mostem,
 • osoby, kterým hrozí propad do prostředí ulice – mají nejisté ubytování, žijí na ubytovnách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Terénního programu Samaritán je podpora a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou domova v Otrokovicích, Zlíně a blízkém okolí.  Nepříznivá sociální situace je také spojena se špatnými hygienickými podmínkami, nedostatkem finančních prostředků, s dluhy, ztrátou rodinných vazeb, zaměstnání a s nízkou orientací v sociálním systému. Služba vyhledává lidi bez domova a je poskytována v jejich přirozeném prostředí.

Součástí pomoci a podpory služby je:

 • poskytování informací,
 • pomoc při hledání ubytování,
 • doprovody do organizací a institucí, kde mohou uživatelé hledat pomoc,
 • podpora při hledání zaměstnání,
 • zprostředkování materiální pomoci,
 • pomoc při vyřízení osobních dokladů,

Cíle služby jsou:

Poskytnout cílové skupině poradenství a tím nabídnout i možnost pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím.

Skrze individuální plány nabízet pomoc při vyřizování běžných záležitostí, upevňování vztahů s rodinou, podporu sociálního začleňování, rozvoj a udržování osobních sociálních schopností a dovedností, poskytovat informace a snižovat rizika hrozících vlivem současného stylu života.

3. Nabízené činnosti

Služba pomáhá uživateli lépe se zorientovat ve společenských vztazích, při vyřizování běžných záležitostí, při kontaktu s rodinou a celkovém sociálním začleňování a snaží se uživatele motivovat k tomu, aby se opět zapojil do běžného života společnosti. Také se snaží o rozvoj jeho sociálních schopností a dovedností a zmírňuje rizika spojená s pobytem venku.
S uživateli služby je uzavírána ústní smlouva o poskytování sociální služby.
Uživatelům služby jsou nabízeny doprovody při registraci na ÚP, vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, důchodů, dokladů.

4. Specifika služby

Služba zajíždí 1x za 14 dnů do terénu s dodávkovým automobilem a vydává teplou polévku, ošacení - tzv. Mobilní kancelář.
Na Vánoce je pořádána sbírka vánočního cukroví v kostelech. Toto cukroví je pak rozdáváno uživatelům služby.

 • Identifikátor sociální služby: 1553860
 • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.03.2006

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:30 - 11:30
Pondělí: 12:00 - 15:00
Úterý: 07:30 - 11:30
Úterý: 12:00 - 15:00
Středa: 07:30 - 11:30
Středa: 12:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:30 - 11:30
Čtvrtek: 12:00 - 15:00
Pátek: 07:30 - 11:30
Pátek: 12:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112031, 577112032
Email:peter.kubala@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

PřístřešekSpolečné fotoNádobíMobilní kancelář


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce