Jak pracovat s katalogem

SASanky; Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKY

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Valašské Meziříčí (ORP), Hranice (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 616 024
Email:jana.hasalikova@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Pivovarská 2190, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Adresa:Purgešova 1399, 75301 Hranice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu SAS tvoří:
• Rodiny s dětmi maximálně do ukončení jejich středoškolského studia žijící v ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Hranice na Moravě, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí.
• Rodiny s dětmi maximálně do ukončení středoškolského studia žijící v ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Hranice na Moravě, které usilují o navrácení dětí z ústavní výchovy a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Valašské Meziříčí je aktivizace rodin s nezaopatřenými dětmi, v situaci, kdy není v možnostech, schopnostech, dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce. Smyslem naší služby je podpora a vedení jednotlivých členů při obnově těchto funkcí. Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny v ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Hranice na Moravě.


Cílem služby je rodina, která je v daném prostředí a sociální pozici:
• sama schopná účelně hospodařit s přijatými prostředky
• zabezpečit pravidelnou školní (předškolní) docházku a vhodné prostředí pro studium
• zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj dětí
• umí využívat příležitostí a obecných institucí k dobru svého růstu a uplatnění svých členů v daném společenském prostředí
• dokáže udržet svou situaci na úrovni neohrožující bezpečí a zdravý vývoj všech svých členů

3. Nabízené činnosti

Nabídka služeb

1. Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení)

2. Výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti
• Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. podpora zapojení dětí do domácích prací)
• Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování, společná činnost dětí a rodičů, vedení hospodaření, udržování domácnosti, vedení k pravidelné zdravotnické péči o sebe a děti, k hygienickým návykům, podpora a nácvik schopností a dovedností v jednání na úřadech a školách)
• Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (např. nácvik rodičů při přípravě dětí do školy, rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů, vedení k zásadám slušného chování)
• Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí, vedení k pravidelné docházce do školy a školky, vedení k zajištění klidného prostředí dítěte pro přípravu do školy)
• Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k návštěvám dětí do kroužků, včetně doprovodů, motivace k využívání možností dostupného doučování)

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. zkontaktování na odborníky, jiné organizace a instituce, doprovody rodičů)
4. Sociálně terapeutické činnosti (např. posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení nepříznivé situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování / upevňování vlastních hranic)
5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. doprovod při vyřizování dávek, k jednání na úřadech, k lékaři, vyřizování dokladů)
• Pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných kontaktů, společenských kontaktů, motivace k zapojení blízké rodiny do řešení situace

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 8253969
  • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.09.1999

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00kontakt pro veřejnost Valašské Meziříčí - PO - PÁ - 10-30 - 15 hodin
Úterý: 07:00 - 18:00kontakt pro veřejnost Rožnov p. Radhoštěm - PÁ - 14 - 16 hodin
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 18:00
Sobota: 08:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce