Jak pracovat s katalogem

Senior centrum UH, příspěvková organizace

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (Obec), Staré Město (Obec), Kunovice (Obec)


Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kollárova 1243, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 520 141
Email:penzion2.uh@seznam.cz
Web:www.seniorcentrumuh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům, kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu, nebo nepříznivé životní situace jsou odkázáni na pomoc při péči o sebe a domácnost, kdy jim tuto pomoc nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci.

Dále je služba určena osobám se zdravotním postižením, tzn. osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Věková struktura cílové skupiny: Dospělí (27 - 64 let), Mladší senioři (65 - 80 let), Starší senioři (nad 80 let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb obyvatelům domů s pečovatelskou službou, domu s chráněnými byty a občanům města Uherské Hradiště, které jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče.

Cílem pečovatelské služby je:

 • umožnit klientům žít běžným způsobem života s individuálně poskytovanou podporou soběstačnosti a s pomocí při zvládání běžných denních úkonů
 • umožnit klientům sociální a společenský kontakt tak, aby byly zachovány původní vztahy
 • zajistit, aby poskytované služby zachovávaly a rozvíjely důstojný život klientů s maximálním důrazem na jejich svobodnou vůli a soukromí

Principy služby:

 • nezávislost a autonomie pro uživatele služby - nikoliv závislost začlenění a integrace - nikoliv vyloučení
 • respektování potřeb - služba je určována individuálními potřebami
 • respektování důstojnosti
 • partnerství, spolupráce
 • kvalita poskytované služby zaručuje ochranu zranitelným lidem
 • rovnost bez diskriminace, poskytování stejně kvalitní služby klientům rozdílného vyznání, rasy atd.

3. Nabízené činnosti

Naše služba zajišťuje tyto základní úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují stálou lékařskou péči, nebo jinou specializovanou odbornou péči.

Naše služba nezajišťuje seniorům a osobám se zdravotním postižením nepřetržitý provoz. Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.

 • Identifikátor sociální služby: 9405491
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.12.2006

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:005 klienti/okamžitá kapacita
Úterý: 07:00 - 19:005 klienti/okamžitá kapacita
Středa: 07:00 - 19:005 klienti/okamžitá kapacita
Čtvrtek: 07:00 - 19:005 klienti/okamžitá kapacita
Pátek: 07:00 - 19:005 klienti/okamžitá kapacita

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za služby včetně fakultativních služeb viz. www.seniorcentrumuh.cz . Informace poskytne také sociální pracovnice Mgr. Lenka Machalová na tel. čísle 572 520 141.

Fakultativní činnosti

ANO

Pečovatelská služba pro své uživatele zajišťuje tyto fakultativní činnosti:

 • Doprava v rámci města Uherské Hradiště a Jarošova, doprava mimo Uherské Hradiště
 • převoz osobních věcí uživatele
 • Drobné opravy v bytě uživatele (jen DPS a DChB)
 • Zapůjčení vysavače
 • Zapůjčení termonádob a jídlonosičů na jídlo
 • Dohled nad dospělou osobou
 • Dovoz a odvoz prádla

Ceník za služby je uveden na www.seniorcentrumuh.cz, kontaktní osoba sociální pracovnice Mgr. Lenka Machalová

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70819173

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kollárova 1243, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 520 111
Email:penzion.uh@seznam.cz
Web:www.seniorcentrumuh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce