Jak pracovat s katalogem

ŠLIKR - nízkoprahový klub pro mládež

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 20


Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (Obec)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

7-10 let (Ambulantní - od 10 let,Terénní - od 10 let)

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:SNP 1182, 76502 Otrokovice
Telefon:420 734 440 029
Email:lazorka@unko.cz
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé Šlikr. Ambulantní forma služby je poskytována od 10 - 21let, terénní forma služby je poskytována od 10 - 26. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání NZDM Šlikr

Posláním NZDM Šlikr je poskytnout dětem, mládeži a mladým dospělým (10 - 26 let) prostor pro uskutečnění pozitívních změn v jejich životě, vytvářet podmínky a poskytovat služby tak, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou situaci.

Cílem NZDM Šlikr je:

 • Poskytovat bezpečný prostor
 • Vytvářet podmínky pro uskutečnění pozitivních změn v životě klientů
 • Vytvářet vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem
 • Doprovázet klienta obdobím dospívání a pomoci mu zvládnout vše, co přináší
 • Zvyšovat povědomí o aktuálních fenoménech týkajících se cílové skupiny

Služby jsou poskytovány na těchto principech:

Nízkoprahovost

 • zaručení anonymity
 • služby jsou poskytovány zdarma
 • nevyplňují se žádné přihlášky
 • služby se nemusí využívat pravidelně
 • lze využít služby kdykoliv v průběhu otevírací doby
 • zvolení si nabízených činností dle svých představ
 • názorová odlišnost není překážkou

Obecné principy sociálních služeb

 • respektování individuálních potřeb
 • zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv a základních svobod
 • podpora samostatnosti a motivace k řešení obtíží
 • podpora začlenění do společnosti

Základní principy Unie Kompas - křesťanské hodnoty a principy

 • láska k bližnímu
 • pomoc člověku v nouzi
 • podpora tradiční rodiny
 • respekt k jedinečnosti a hodnotě každého člověka
 • zodpovědnost člověka za jeho vlastní život, která vychází z osobní svobody

3. Nabízené činnosti

Nabízíme:

 • setkání a rozhovor s pracovníky zařízení
 • pomoc a radu v případě potřeby
 • poradenství, poskytnutí informací, pomoc při jednání s úřady
 • krizovou intervenci - pomoc v neřešitelné životní situaci
 • pomoc s přípravou do školy
 • šipky, dobrý fotbálek a spoustu deskovek
 • PS4 + Virtuální realita
 • místo, kde cílová skupina může trávit volný čas (bezpečný prostor)
 • internet
 • organizované programy - turnaje, preventivní témata, dílny

4. Specifika služby

Služby NZDM Šlikr nejsou určeny osobám závislým na omamných látkách nebo alkoholu. Těmto osobám poskytujeme základní poradenství s doporučením na jiné organizace, které se na tuto problematiku zaměřují.

 • Identifikátor sociální služby: 3333640
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 29.03.2006

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 14:00 - 18:001. pondělí v měsíci zavřeno
Úterý: 14:00 - 18:00
Středa: 14:00 - 18:00
Čtvrtek: 14:00 - 18:00
Pátek: 14:00 - 17:00

Terénní forma

Pondělí: 14:00 - 18:00každé 1. pondělí v měsíci zavřeno
Úterý: 14:00 - 18:00
Středa: 14:00 - 18:00
Čtvrtek: 14:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Nemáme socíální zařízení pro lidi na invalidním vozíku.

Název poskytovatele

Unie Kompas, z.s.

IČ poskytovatele

67028144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Pod Stráněmi 2505, 76001 Zlín
Telefon:577 434 428
Email:stavjanikova@unko.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení

Šlikr


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce