Jak pracovat s katalogem

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherský Brod (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U Žlebu 1066, 68801 Uherský Brod
Telefon:739 573 473
Email:marie.vaskovicova@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám bez omezení věku, pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s dětmi do 18 let věku v ORP Uherský Brod.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Jsme terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cílem služby je zabránit zhoršování nepříznivé situace rodiny, zvyšovat dovednosti jednotlivých členů rodiny a tím postupně dosáhnout zlepšení životní situace rodiny. Výsledkem je rodina samostatně schopná zvládat problémy každodenního života, která zajistí dětem v rámci svých možností odpovídající prostředí k jejich zdravému a všestrannému rozvoji.

3. Nabízené činnosti

Nabízíme tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi (např. nácvik činností spojených s domácností- úklid, nákupy),
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. společné hraní her, které vedou k rozvoji dítěte),
 4. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. domácí příprava dítěte na vyučování),
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. podpora účastí dětí v kroužcích, na letních táborech, pěstování hobby u dospělých, smysluplné společné trávení volného času v rodině),

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např. aktivní naslouchání, nácvik modelových situací pro jednání na úřadech, videotrénink interakcí - záznam na kameru),

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc s vyplněním formulářů, pomoc při sepisování žádosti o splátkový kalendář, doprovod na úřady, podpora při hledání zaměstnání a bydlení),
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (podpora komunikace v širší rodině, informace o společenském dění, návštěva společenského zařízení apod.).

Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Služby nejsou určeny pro bezdětné rodiny a pro rodiny s dětmi staršími 18 let.

 • Identifikátor sociální služby: 6327242
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.04.2009

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze a výhradně po předchozí dohodě s uživateli
Úterý: 07:00 - 15:30v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze a výhradně po předchozí domluvě s uživateli
Středa: 07:00 - 15:30v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze a výhradně po předchozí domluvě s uživateli
Čtvrtek: 07:00 - 15:30v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze a výhradně po předchozí domluvě s uživateli
Pátek: 07:00 - 15:30

Ambulantní forma

Středa: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71230629

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 578
Email:marie.vaskovicova@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Sídlo SASRDSídlo SASRDPomůcky pro práciAmbulantní místnostAmbulantní místnost


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce