Jak pracovat s katalogem

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Holešov (Obec)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tovární 1407, 76901 Holešov
Telefon:737 484 565
Email:sas@holesov.charita.cz
Web:www.holesov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny s dětmi do 18 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.

Služba je poskytována rodinám s dětmi do 18-ti let věku, které mají trvalý pobyt nebo se dlouhodobě zdržují v Holešově a Mikroregionu Holešovsko.

Služba je poskytována takovým způsobem, aby u uživatele podporovala aktivní přístup k řešení jeho situace a zároveň aby nebyl uživatel na službě závislý.

3. Nabízené činnosti

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- např. pomoc a podpora při školní přípravě dětí, motivace k řádné docházce dětí do MŠ a ZŠ, podpora a nácvik rodičovského chování, vedení k hospodaření s financemi, motivace rodičů k zajištění volnočasových aktivit pro děti

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- např. pomoc a podpora rodičům při zajištění doprovodu k lékaři, do školy, na zájmové aktivity

3. Sociálně terapeutické činnosti

- např. podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- např. pomoc a podpora při vyřizování záležitostí spojených s finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, s výchovou a péčí o dítě apod.

5. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

- např. podpora kontaktu rodiče s dítětem, podpora při zapojení se do sociálního a kulurního života společnosti

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 4077969
  • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 28.06.2010

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Holešov

IČ poskytovatele

47930063

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Tovární 1407, 76901 Holešov
Telefon:573 398 468
Email:reditel@holesov.charita.cz
Web:www.holesov.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce