Jak pracovat s katalogem

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (ORP), Luhačovice (ORP), Holešov (ORP), Otrokovice (ORP), Vizovice (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:703 178 690
Email:sas@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba SAS DC Zlín je určena pro rodiny s dětmi od 0 do 18 let (rodiče, pěstouni a jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte), které se ocitly v obtížné životní situaci. Dále rodinám, kde došlo k umístění dítěte mimo biologickou rodinu (ZDVOP, ústavní péče, pěstounství na přechodnou dobu) a pečující osoby usilují o navrácení dítěte zpět do rodiny.  Také pracujeme s těhotnými ženami, které potřebují podporu při přípravě na příchod a péči o dítě, nebo se nachází v nepříznivé životní situaci, kdy je ohroženo zdraví a vývoj nenarozeného dítěte.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním SAS DC Zlín je poskytnout rodinám s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

Cílem služby je zapojení a aktivizace všech členů rodiny do řešení  jejich nepříznivé situace a snížit rizika ohrožující vývoj dítěte.  Snahou je obnova narušených funkcí rodiny a tím snížení dopadů ohrožujících vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče a příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní rodinné nebo institucionální péče.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

 Služba pracuje s celým rodinným systémem, není určena výhradně dětem. Funguje na bázi dobrovolnosti a vyžaduje se spolupráce uživatele s pracovníky služby.

  • Identifikátor sociální služby: 2919461
  • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.06.2017

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 7:00 - 18:00
Úterý: 7:00 - 18:00
Středa: 7:00 - 18:00
Čtvrtek: 7:00 - 18:00
Pátek: 7:00 - 18:00

Ambulantní forma

Úterý: 12:00 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00839281

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:731 168 559
Email:marek.miklas@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce