Jak pracovat s katalogem

Sociálně terapeutická dílna VKCI

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let (Ambulantní - do 65 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Záviše Kalandry 1419, 75501 Vsetín
Telefon:774 415 106
Email:dilna@vkci.cz
Web:www.vkci.cz

Další adresy služby

Adresa:Jiráskova 419, 75501 Vsetín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba Sociálně terapeutická dílna je určena lidem od 16 do 64 let, kteří jsou osobou:

 • s chronickým duševním onemocněním
 • s chronickým onemocněním
 • s jiným zdravotním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s mentálním postižením
 • se sluchovým postižením
 • se zdravotním postižením
 • se zrakovým postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně terapeutické dílny U šikovných oveček, je podpora lidí nad 16 let ze Vsetína a okolí, kteří mají chronické, tělesné, sluchové, duševní, zrakové, mentální, kombinované či jiné zdravotní postižení a chtějí trávit svůj volný čas aktivně s možností něco nového se naučit a najít si nové přátele.

Cílem je získání a zachování základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb uživatele, podpora směřující k samostatnosti uživatele, rozvoj motorických a rukodělných schopností, seberealizace, která může pomoci získat pracovní uplatnění v chráněné dílně nebo místo na otevřeném trhu práce a tím také zlepšit společenské postavení uživatele.

Služba je poskytována zdarma.

3. Nabízené činnosti

Programy sociálně terapeutických dílen jsou zaměřeny na jednoduché pracovní činnosti, které je možno si postupně osvojovat a rozvíjet. Režim sociálně terapeutických dílen je nastaven s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů.

Dílny jsou vedeny týmem pracovníků, kteří zajišťují její chod a jsou odpovědni za kvalitu sociální terapie v této dílně. S uživateli pracují individuálně a reagují na jejich potřeby v průběhu celého procesu sociální terapie.

Můžete pracovat s keramikou, plést z pedigu a papíru, dekorovat textil a sklo, vyrábět mozaiku, přírodní aplikace, kreslit, vyrábět různé dárkové předměty a naučit se mnoho dalších technik, které ochotně přizpůsobíme Vašemu přání a potřebám.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 8229670
 • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 15.11.2010

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00Záviše Kalandry 1419
Pondělí: 9:00 - 12:00Jiráskova 419
Úterý: 10:00 - 18:00Záviše Kalandry 1419
Středa: 08:00 - 16:00Záviše Kalandry 1419
Středa: 9:00 - 12:00Jiráskova 419
Čtvrtek: 08:00 - 16:00Záviše Kalandry 1419
Pátek: 08:00 - 14:00Záviše Kalandry 1419
Pátek: 9:00 - 12:00Jiráskova 419

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

26842149

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Rybníkách 1628, 75501 Vsetín
Telefon:774 262 243
Email:vkci@vkci.cz
Web:www.vkci.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce