Jak pracovat s katalogem

Sociálně terapeutické dílny Hanáček

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 22Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:725 988 955
Email:hejdova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

SLUŽBA JE URČENA:

 • osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let věku,  které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji řešit.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 POSLÁNÍ SLUŽBY

Sociálně terapeutické dílny Hanáček individuálně podporují osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením při zlepšování sebeobsluhy, získávání a rozvoji pracovních dovedností, poskytuje jim prostor ke smysluplnému využití času a pomáhají jim navazovat nové sociální kontakty.

CÍLE SLUŽBY

Poskytnout účinnou podporu uživatelům vedoucí k:

 • získávání a využívání pracovních dovedností;
 • osvojení si návyků spojených s docházkou do práce (pravidelnost, dodržování pracovní doby, omlouvání nepřítomnosti, samostatnost, odpovědnost);
 • získání schopnosti zhotovit použitelný účelný výrobek nebo poskytnout službu;
 • dosažení maximální samostatnosti a péči o svou osobu;
 • nabytí a zlepšování si sociálních dovednosti;
 • začlenění se do společnosti a na chráněný nebo otevřený trh práce;
 • získání dostatku sebedůvěry k využívání nabytých dovedností.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Individuální přístup k uživatelům služby.
 • Zapojení uživatelů do spolurozhodování.
 • Respektování práv uživatelů.
 • Týmová spolupráce.
 • Spolupráce s návaznými organizacemi.
 • Služba musí být vždy ve prospěch uživatele (nemůže být poskytnuta pouze na přání opatrovníka nebo zákonného zástupce).

3. Nabízené činnosti

- Sociálně terapeutické dílny Hanáček jsou poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

- Služba je poskytována na základě individuálně nastavených individuálních plánů, dle potřeb a přání klientů a možností služby.

ZÁKLADNÍ ÚKONY SLUŽBY, které poskytujeme dle § 67 odst. 2 písm. a), c), d) a § 72 písm. l), Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,

Součástí poskytování služby je také základní sociální poradenství.

Jakým pracovním činnostem se v dílnách Hanáček můžete věnovat?

V kreativní dílně - výroba buttonů /upomínkové placky, odznaky/, koberečků, práce s keramickou hlínou + glazování, práce s drátkem i se dřevem.

V dílně domácích prací - vaření, pečení, obsluha běžných domácích elektrospotřebičů (mikrovlnná trouba, kávovar, myčka, vysavač), dále pak praní a žehlení, úklidové práce, ale i tvorba přáníček. Ruční i strojové šití, techniky barvení a zdobení látek, vycpávání hotových výrobků, háčkování.

K tomu se budeme pravidelně věnovat procvičování komunikace v obchodě, v dopravním prostředku, u lékaře. Nabízíme také pomoc práci s emailem, vyhledáváním na webových stránkách a správným telefonováním.

4. Specifika služby

SLUŽBU NEMŮŽEME ZAJISTIT OSOBÁM:

 • s těžkým stupněm mentálního postižení,
 • s těžkými smyslovými vadami či autismem,
 • s potřebou nepřetržité ošetřovatelské péče a osobní asistence,
 • trpící infekčním onemocněním,
 • závažným způsobem narušující kolektivní soužití,
 • bez zájmu aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci.

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ:

- Minimální docházka do dílen je 2x týdně. Nedodržování dohodnuté docházky bez předchozí omluvy může vést k ukončení poskytování služby.

- Pracovníci nezajišťují doprovod klientů do a ze služby, nezodpovídají za chování klientů mimo prostory dílen.

- Klienti dodržují pořádek na pracovišti, se svěřenými prostředky a zařízením zacházejí tak, aby je nepoškodili.

- Klienti dodržují určené přestávky v práci.

- Všechny prostory dílen jsou NEKUŘÁCKÉ. Kouřit lze pouze v určených přestávkách před vchodem do budovy.

- Do dílen není možné přinášet alkohol ani jiné omamné a návykové látky. Příchod pod jejich vlivem není tolerován, povede k výtce a může mít za příčinu ukončení poskytování služby.

 • Identifikátor sociální služby: 5389049
 • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2018

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova STD HanáčekKreativní dílna STD HanáčekKreativní dílna STD Hanáček 2Šatna klientů STD HanáčekDílna domácích prací STD HanáčekVýrobky STD Hanáček


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce