Jak pracovat s katalogem

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek - Místek, pobočka Luhačovice

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Luhačovice (Obec)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Poláškova 78, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:734 369 695
Email:asistence.zk@slezskadiakonie.cz
Web:www.slezskadiakonie.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám, osamělému rodiči či jiné pečující osobě s jedním či více dětmi ve věku 0 - 18 let, ale také těhotným ženám, které potřebují pomoc před a po narození dítěte. Služba také pomáhá rodičům, jejichž dítě (děti) bylo umístěno v ústavní výchově a usilují o návrat dítěte (dětí) zpět do rodiny.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je pomoc a podpora rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a potýkají se s problémy, mající negativní dopad na rodinné prostředí a vývoj dětí. Jedná se o situaci související s nevyhovujícím bydlením, finančními problémy, problémy s výchovou a zajištěním vzdělání dětí, ale také s přítomností patologických jevů (závislost, domácí násilí).

Cílem služby je rodina, která zvládá samostatně řešit každodenní životní situace a vytváří vhodné podmínky pro vývoj dětí. Rodina, která:

 • má vhodné bytové podmínky z hlediska způsobu bydlení a z hlediska kvality a čistoty bydlení;
 • má zajištěný pravidelný příjem k pokrytí nezbytných nákladů (jídlo, bydlení, ošacení, hygienické potřeby, vzdělávání dětí atd.);
 • má kompetence, které jí umožní řešit ekonomickou situaci, ve vztahu k prevenci a snižování zadluženosti;
 • zajišťuje zdravotní péči všech členů rodiny;
 • zajišťuje vzdělávání a rozvoj dětí;
 • má funkční sociální vztahy mezi členy rodiny, ale i ve vztahu k sociálnímu okolí.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem spolupráce s rodinou je sestavení Plánu spolupráce, kde je vytyčen osobní cíl klienta a jednotlivé kroky vedoucí k naplnění tohoto cíle.

Průběh spolupráce s rodinou koordinuje sociální pracovník dle individuálních potřeb rodiny. Jedná se především o tyto činnosti:

 • práce v přirozeném prostředí rodiny
 • pomoc s jednáním na úřadech a v jiných institucích
 • nácvik sociálních dovedností
 • pomoc při sestavování rodinného rozpočtu a řešení nepříznivé finanční situace
 • pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
 • podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků
 • zprostředkování materiální pomoci rodinám

4. Specifika služby

Zásady poskytování služby

Profesionalita - každá rodina je jedinečná a má svá specifika. Naše podpora vychází z konkrétních potřeb a situace dané rodiny, zachováváme diskrétnost ke svěřeným informacím.

Spolupráce - nabízíme podporu při řešení tíživé situace, vyžadujeme však aktivitu a spolupráci. Podporujeme rodinu v její samostatnosti a vedeme její členy k zodpovědnosti za své jednání. Služba je dobrovolná, klient je ten, který rozhoduje o uzavření, poskytování a ukončení služby.

Komplexnost - nezaměřujeme se pouze na práci s jednotlivcem, ale vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové navzájem ovlivňují, snažíme se o zkvalitnění vzájemných vztahu v rodině.

Blaho dítěte - usilujeme o to, aby dítě mělo možnost vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře lásky a porozumění. V situaci, kdy se dostane do konfliktu zájem rodičů či jiných osob se zájmem dítěte, upřednostňujeme a hájíme zájem dítěte.

 • Identifikátor sociální služby: 2165295
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 26.01.2015

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00dle individuální dohody
Úterý: 07:00 - 18:00dle individuální dohody
Středa: 07:00 - 18:00dle individuální dohody
Čtvrtek: 07:00 - 18:00dle individuální dohody
Pátek: 07:00 - 18:00dle individuální dohody

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Slezská diakonie

IČ poskytovatele

65468562

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Nivách 259, 73701 Český Těšín
Telefon:731 137 998
Email:r.belova@slezskadiakonie.cz
Web:www.slezskadiakonie.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce