Jak pracovat s katalogem

Sociální poradna SONS ČR - Kroměříž; Sociální poradna SONS ČR - Vsetín; Sociální poradna SONS ČR - Zlín

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 3


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tyršova 1271, 75501 Vsetín
Telefon:778 702 402
Email:benesova@sons.cz
Web:www.sons.cz

Další adresy služby

Adresa:Podlesí IV 5302, 76005 Zlín
Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Adresa:Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se zrakovým postižením, bez omezení věku a jejich pečujícím osobám.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociální poradna usiluje zejména o to, aby lidé se zrakovým postižením netrpěli neznalostí svých práv a povinností, aby měli dostatek informací o dostupných službách a byli schopni vyjádřit své potřeby a efektivně hájit svá práva a oprávněné zájmy. Konečným cílem je nezávislý a soběstačný člověk se zrakovým postižením plně integrovaný do společnosti, schopný samostatně a kvalifikovaně spravovat své záležitosti.

3. Nabízené činnosti

V rámci odborného sociálního poradenství zajišťujeme:
• sepsání žádostí o pomůcky, o dávky na úřadu práce.
• telefonické konzultace při aktuálních potřebách klienta
• obecná konzultace k problematice zrakového postižení
• zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• poštovní a telekomunikační služby
• vzdělávání osob se zdravotním postižením
• označení vozidel pro zdravotně postižené občany
• zprostředkování navazujících služeb
• odstraňování bariér
• konzultujeme s klienty problematiku zrakového postižení
• pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

Máme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde prezentujeme a půjčujeme kompenzační pomůcky a učíme klienty s těmito pomůckami zacházet a spolupracujeme s ostatními organizacemi a institucemi, abychom klientovi poskytli co největší komplexní péči.

4. Specifika služby

Služba je určena osobám s těžkým zrakovým postižením a proto jsou při jejím poskytování používány specifické formy komunikace s uživateli (ve formátech přístupných nevidomým a těžce slabozrakým lidem – zvětšený tisk, Braillovo písmo, zvuková nahrávka).

  • Identifikátor sociální služby: 2500401
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 10.01.2015

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:30 - 16:30
Pondělí: 8:00 - 12:00
Úterý: 12:30 - 16:30
Úterý: 8:00 - 12:00
Středa: 12:30 - 16:30
Středa: 8:00 - 12:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00
Pátek: 12:30 - 15:00

Terénní forma

Pondělí: 12:30 - 15:00
Pondělí: 12:30 - 16:30
Pondělí: 8:00 - 12:00
Úterý: 12:30 - 16:30
Úterý: 8:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
Středa: 12:30 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 12:30 - 18:00
Pátek: 8:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Ve Vsetíně klienti mohou použít výtah, který je přístupný ze suterénu.

IČ poskytovatele

65399447

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Krakovská 1695, 11000 Praha
Telefon:221 462 462
Email:prezident@sons.cz; benesova@sons.cz
Web:www.sons.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce