Jak pracovat s katalogem

Sociální rehabilitace

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 11


Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Valašské Meziříčí (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Terénní - od 18 let,Ambulantní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let (Terénní - do 67 let,Ambulantní - do 67 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Vrbenská 803, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:731 138 912
Email:rehabilitacevm@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Další adresy služby

Adresa:Bayerova 62, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení a jsou odhodlání rozvíjet svou samostatnost prostřednictvím nácviku schopností a dovedností.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby sociální rehabilitace je rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením, pracovat na posilování jejich návyku a nacvičovat činnosti vedoucí k samostatnému životu a začlenění do společnosti. Zaměřuje se především na oblast upevňování sebedůvěry a odpovědnosti, zaměstnání a bydlení. Sociální služba je poskytována formou ambulantní a terénní.

Cíle služby 

 1. Klient navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s dalšími lidmi a rozvíjí sociální vazby.
 2. Klient je v kontaktu se společností a společenským děním.
 3. Klient se připravuje na budoucí zaměstnání nebo je zaměstnán podle svých představ a možností.
 4. Klient uplatňuje svá práva a má vyřízeny běžné záležitosti.
 5. Klient umí zajistit běžný chod domácnosti a péči o sebe.

3. Nabízené činnosti

1. Rozvíjení schopností a dovedností dospělých lidí s mentálním postižením.
2. Práce na posilování jejich návyku a nacvičování činnosti vedoucí k samostatnému životu a začlenění do společnosti.
3. Upevňování sebedůvěry a odpovědnosti, zaměstnání a bydlení.

4. Specifika služby

Zásady:

 1. Zásada bezpečí - pracovník svým chováním a vystupováním navozuje pocit důvěry a bezpečí. Je zdůrazněna možnost dlouhodobé pomoci a podpory všem klientům cílové skupiny.
 2. Zásada běžného života – podporujeme klienty při integraci do společnosti, rozvíjíme jejich vztahy s okolím, podporujeme je k využívání veřejných služeb, tak aby žili srovnatelným způsobem života jako jejich vrstevníci.
 3. Zásada důstojnosti – sociální službu poskytujeme v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 4. Zásada sebeurčení - podporujeme maximální samostatnost a možnost volby, a to poskytováním přiměřené podpory.
 5. Zásada vyváženosti svobodné volby a odpovědnosti – usilujeme o to, aby každý klient při posilování svobodné volby byl posilován v nesení odpovědnosti za své jednání.
 6. Zásada partnerství – pracovníci vnímají klienty jako partnery, kteří disponují potenciálem rozvoje.
 • Identifikátor sociální služby: 7988336
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2020

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00okamžitá kapacita: 1 klient
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 16:00

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 16:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce