Jak pracovat s katalogem

Sociální rehabilitace Amika

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 12


Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 12 let,Terénní - od 12 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Příční 523, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:733 741 835
Email:radek.kutac@valmez.charita.cz.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Našimi klienty jsou dospělí lidé od 18 do 69 let s duševním onemocněním. Požadujeme doporučení ošetřujícího psychiatra, psychologa či psychoterapeuta. (Vzhledem ke specifické problematice duševních onemocnění je pravidelná odborná péče podmínkou pro poskytnutí služeb.)

Služba je poskytována v ORP Valašské Meziříčí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Centra Amika je podporovat dospělé osoby s duševním onemocněním v rozvoji jejich schopností a dovedností tak, aby se začlenily do běžné společnosti, v rámci svých možností žily plnohodnotný život.

Název AMIKA jsme vytvořili zkrácením slova AMIKACE, což znamená přátelský, partnerský a laskavý vztah ke světu, jiným lidem a k sobě samému.

Naším cílem je:
• poskytnout klientům prostor a podmínky pro zvýšení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v prostředí, které si sami vybrali k životu, a to s co nejnižší mírou trvalé profesionální podpory
• posilovat návyky potřebné pro běžný život a pro vytvoření a udržení funkčních sociálních vazeb;
• pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
• minimalizovat sociální vyloučení klientů;
• svou aktivní činností postupně zlepšovat vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním a tím napomáhat k jejich destigmatizaci.

3. Nabízené činnosti

Centrum Amika klientům konkrétně nabízí:
• nácvik obsluhy běžných domácích spotřebičů, jako jsou vysavač, žehlička, sporák atd.
• nácvik obsluhy samoobslužných zařízení na veřejných místech - bankomat, automaty na jízdenky na kávu atd.
• možnost učit se samostatně vařit, nakupovat, provádět drobné údržbářské práce, pečovat o vlastní hygienu, vybrat si a koupit vhodné oblečení atd.
• možnost učit se pečovat o děti a další členy domácnosti
• zprostředkování informací o možnosti získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• trénink společenského chování při návštěvě veřejných míst (návštěva restaurace, čajovny, objednání si jídla, pití, zakoupení vstupenky atd.)
• doprovody dospělých do školských zařízení, škol, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovody zpět
• nácvik jednání na úřadech, u lékaře, u soudu, na poště a v dalších institucích
• trénink cestování dopravními prostředky (naučit se koupit si lístek, orientace v jízdních řádech na nástupištích atd.)
• pomoc s orientací ve městech a institucích, jako je např. knihovna, zájmový kroužek atd.
• Předání informací o možnosti využívání služeb v dalších organizacích, institucích či odborných pracovištích
• podporu při hledání zaměstnání, psaní životopisu, motivačního dopisu, pomoc s přípravou na výběrové řízení
• podporu při hledání bydlení, při vyřizování nájemních smluv
• pomoc s vyřizováním dokladů, úředních záležitostí, důchodu, smluv
• možnost učit se používat mobilní telefon, počítač, email, internet, informační tabule

4. Specifika služby

Služby neposkytujeme:
• osobám, které nedodají doporučení ošetřujícího lékaře

  • Identifikátor sociální služby: 5305863
  • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.03.2010

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 15:3008:00-12:00 pouze pro plánované schůzky s klienty
Úterý: 08:00 - 15:30
Středa: 08:00 - 15:3008:00-12:00 pouze pro plánované schůzky s klienty
Čtvrtek: 08:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 12:0008:00-12:00 pouze pro plánované schůzky s klienty

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 15:30
Úterý: 08:00 - 15:30
Středa: 08:00 - 18:0015:30 - 18:00 pouze pro plánované schůzky s klienty
Čtvrtek: 08:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 15:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce