Jak pracovat s katalogem

Sociální rehabilitace Atta

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP), Rožnov pod Radhoštěm (ORP)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Osoby v krizi

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zašovská 784, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 672 708, 605 471 825
Email:adela.galova@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Našimi klienty jsou osoby bez přístřeší , osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, jsou starší 18-ti let a potřebují podporu při řešení životních situací, ve kterých si sami neví rady.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Sociální rehabilitace ATTA je pomoci osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, k rozvoji a posilování jejich schopností, dovedností a návyků potřebných pro samostatný život.

CÍL SLUŽBY:
Cílem naší služby je poskytnout osobám z cílové skupiny prostor a podmínky pro zvýšení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v prostředí, které si sami vybrali k životu, a to s co nejnižší mírou trvalé profesionální podpory.

3. Nabízené činnosti

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností k sociálnímu začlenění
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 3490404
  • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 12:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce