Jak pracovat s katalogem

Sociální rehabilitace Centrum ÁČKO

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP), Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Vsetín (ORP), Bystřice pod Hostýnem (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:720 041 043
Email:veronika.nosalkova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Děti a mladí dospělí od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami.
 • Rodina s dětmi a mladými dospělými od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním sociální rehabilitace je zkvalitnění života dětí a mladých dospělých s poruchou autistického spektra či s podezřením na tuto diagnózu a ADHD a to poskytováním činností, které vedou k jejich vyšší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je, aby byl uživatel schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

3. Nabízené činnosti

Základní služby poskytované v rámci sociální rehabilitace

Dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje služba tyto základní činnosti:

 1.  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osob, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 


 1.  

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 8642147
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2018

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 17:30
Úterý: 07:30 - 17:30
Středa: 08:00 - 17:30
Čtvrtek: 07:30 - 17:30
Pátek: 07:00 - 12:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

IČ poskytovatele

00851710

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:737 405 124
Email:pavla.vrablova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce