Jak pracovat s katalogem

Sociální rehabilitace Uherské Hradiště; Sociální rehabilitace Zlín

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště, Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 4


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (ORP), Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Gahurova 5265, 76001 Zlín
Telefon:777 005 421
Email:reditel@czp-zk.cz
Web:www.czp-zk.cz

Další adresy služby

Adresa:Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena obecně lidem se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení a jejich rodinným příslušníkům.

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
        1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (ovládání elektroniky, aplikací pro komunikaci a pod)
        2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, (mnoho našich klientů zůstává v pozdějším věku osamoceno v domácím prostředím a některé činnosti se učí po tom co odejdou jejich životní partneři či rodiče)
        3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, (praktický nácvik péče pro neslyšící o slyšící či stejně nebo jinak hendikepované dítě, informovanost rodičů, pomoc ve výchovných otázkách)
        4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, (praktické ukázky pohybu např na letišti, v hotelu, aquaparku)
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
        1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, (nácvik komunikace v místě)
        2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, (příprava na autoškolu)
        3. nácvik chování v různých společenských situacích, (etika)
        4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, (využívání aplikací, porozumění psanému slovu, online hovory – trénink)
 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
       1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, (jemná a hrubá motorika, nácvik znakování, předávání a upevňování informací, technikou hraní rolí podpora sociálních schopností, vzdělávací aktivity podporující naši cílovou skupinu, praktické přednášky s nácvikem daného tématu – vyplnění formulářů, práce na internetu, orientace v textu, prohlubování vědomí o vlastní zodpovědnosti)
 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
        1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, (informovanost o novinkách v kompenzačních pomůckách, péče o kompenzační pomůcky a jejich údržba)
        2. informační servis a zprostředkovávání služeb,(zprostředkování kontaktu v jiných službách, které aktuálně klient potřebuje a nejsou v naší kompetenci)

e) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
        1. pomoc při úkonech osobní hygieny, (hygiena a údržba kompenzačních pomůcek, naslouchadel)
 

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 7144280
  • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2021

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín (polední pauza 12:00 - 12:30)
Pondělí: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Uherské Hradiště (polední pauza 12:00 - 12:30)
Úterý: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín (polední pauza 12:00 - 12:30)
Středa: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín (polední pauza 12:00 - 12:30)
Středa: 8:00 - 12:00Sociální rehabilitace Uherské Hradiště
Čtvrtek: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín (polední pauza 12:00 - 12:30)
Čtvrtek: 8:00 - 12:00Sociální rehabilitace Uherské Hradiště
Čtvrtek: 9:30 - 18:00Sociální rehabilitace Burešov (polední pauza 13:30 - 14:00)
Pátek: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín (polední pauza 12:00 - 12:30)
Pátek: 8:00 - 12:00Sociální rehabilitace Uherské Hradiště

Terénní forma

Pondělí: 12:30 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín
Úterý: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Uherské Hradiště, polední pauza 12:00 - 12:30
Úterý: 8:00 - 12:00Sociální rehabilitace Zlín
Středa: 12:30 - 16:30Sociální rehabilitace Uherské Hradiště
Středa: 8:00 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín, polední pauza 12:00 - 12:30
Čtvrtek: 12:30 - 16:30Sociální rehabilitace Uherské Hradiště
Čtvrtek: 8:00 - 12:00Sociální rehabilitace Zlín
Pátek: 12:30 - 16:30Sociální rehabilitace Zlín
Pátek: 12:30 - 16:30Sociální rehabilitace Uherské Hradiště

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

26593823

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Gahurova 5265, 76001 Zlín
Telefon:777 005 421
Email:reditel@czp-zk.cz
Web:www.czp-zk.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce