Jak pracovat s katalogem

Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bojkovice (Obec), Záhorovice (Obec), Žítková (Obec), Komňa (Obec), Nezdenice (Obec), Hostětín (Obec), Pitín (Obec), Rudice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Senioři


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Černíkova 965, 68771 Bojkovice
Telefon:606 681 002
Email:reditel@dps-bojkovice.cz
Web:www.dpsbojkovice.cz

Další adresy služby

Adresa:Tovární 1020, 68771 Bojkovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba - služba je určena seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s jiným zdravotním postižením starším 27 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pečovatelská služba - smyslem a posláním je udržet klienta v jeho přirozeném domácím prostředí a umožnit mu žít nadále životní styl, na který byl doposud zvyklý, nestavit klienta do pasivní pozice, rozvíjet sebeobslužné schopnosti klienta a umožnit mu tak zůstat i nadále plnohodnotným členem společnosti.

Cílem je posilovat samostatnost, nezávislost a podporovat soběstačnost uživatele v jeho přirozeném prostředí, pomáhat uživateli při zajištění jeho základních potřeb, umožňovat uživateli aktivně se podílet na plánování poskytované služby, pomáhat uživateli zachovat si společenské kontakty a pomáhat mu řešit jeho aktuální sociální problémy, informovat jej i ostatní zájemce o poskytované sociální službě.

3. Nabízené činnosti

Poskytované úkony pečovatelské služby jsou:

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o nehty a vlasy; pomoc při použití WC.

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc přizajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla; pomoc při přípravě jídla a pití; příprava a podání jídla a pití.

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti; pomoc při zajištěná velkého sezónního úklidu; donáška vody; topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení; běžné nákupy a pochůzky; velký nákup; praní a žehlení prádla ložního a osobního prádla, popř. jeho drobné opravy.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení k lékaři, na úřady, instituce a zpět.

Naše organizace dále poskytuje svým klientům i fakultativní úkony jako je např.: pedikúra; doprava klientů s použitím služebního auta; vyřizování úředních záležitostí; dohled nad dospělou osobou; kopírování; zapůjčení kompenzačních pomůcek; zapůjčení termojídlonosičů.

4. Specifika služby

Jedním z důvodů pro neposkytnutí nebo ukončení služby je psychické onemocnění uživatele a nadměrné požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

  • Identifikátor sociální služby: 9076518
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 22:00od 6.00 do 15.30 hod. - 5 klientů/okamžitá kapacita; od 15.30 do 22.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacita
Úterý: 06:00 - 22:00od 6.00 do 15.30 hod. - 5 klientů/okamžitá kapacita; od 15.30 do 22.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacitaokamžitá kapacita; od 15.30 do 20.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacita
Středa: 06:00 - 22:00od 6.00 do 15.30 hod. - 5 klientů/okamžitá kapacita; od 15.30 do 22.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacita
Čtvrtek: 06:00 - 22:00od 6.00 do 15.30 hod. - 5 klientů/okamžitá kapacita; od 15.30 do 22.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacita
Pátek: 06:00 - 22:00od 6.00 do 15.30 hod. - 5 klientů/okamžitá kapacita; od 15.30 do 22.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacita
Sobota: 06:00 - 22:00od 6.00 do 22.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacita (i ve svátek)
Neděle: 06:00 - 22:00od 6.00 do 22.00 hod. - 1 klient/okamžitá kapacita (i ve svátek)

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách - www.dpsbojkovice.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Pečovatelská služba poskytuje fakultativní služby za úhradu - viz. www.dpsbojkovice.cz.

Jedná se např. o tyto služby: doprava klienta s použitím služebního auta, vyřizování úředních záležitostí, dohled nad dospělou osobou, zapůjčení termojídlonosičů, zapůjčení kompenzačních pomůcek, pedikúra, kopírování.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Přístupy do budov i v budovách samotných jsou bezbariérové. Byty jsou bezbariérové pouze některé.

IČ poskytovatele

71225773

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Černíkova 965, 68771 Bojkovice
Telefon:606 681 002
Email:reditel@dps-bojkovice.cz
Web:www.dpsbojkovice.cz

Mapa

Fotografie zařízení

DPS - Černíkova 965DPS - Tovární 1020


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce