Jak pracovat s katalogem

Sociální služby - poliklinika Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherský Brod

Počet lůžek: 6Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Partyzánů 2174, 68801 Uherský Brod
Telefon:606 721 159
Email:reditel@nemub.cz
Web:www.nemub.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pobytové sociální služba je určena osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulanctních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

3. Nabízené činnosti

Základní služby, které jsou poskytovány na sociálním lůžku:
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
lékařský dohled
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
aktivizační činnosti
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
nepřetržitá 24 hodinová péče zdravotnického a ošetřovatelského personálu nemocnice

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 9680874
  • Druh sociální služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 02.09.2013

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za poskytované služby:
pobytové služby 160,--Kč/den
celodenní strava 140,--/den
příspěvek na péči (náleží poskytovateli v plné výši)

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

25583905

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Partyzánů 2174, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 629 131
Email:reditel@nemub.cz
Web:www.nemub.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce