Jak pracovat s katalogem

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních - hospic Citadela

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 6Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 629 084; 736 473 245
Email:szl@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, dále jen Sociálně-zdravotní lůžka jsou určeny osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociální služba Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče(§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Diakonie Valašské Meziříčí - poskytuje službu lidem, kteří již nepotřebují stálou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav je takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Jeho posláním je poskytnout jim potřebnou pomoc a péči při zajištění životních potřeb, podporovat je v rozvoji jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které povedou ke zlepšení jejich sociální situace. 

Služba se poskytuje po ukončení léčby ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou, než je zabezpečena jiná péče (např. v domácím prostředí nebo u dalšího poskytovatele sociálních služeb).

Služba na oddělení sociálně zdravotních lůžek je poskytovaná na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 9187915
 • Druh sociální služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2015

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Odkaz na ceník

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce