Jak pracovat s katalogem

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc - pracoviště Zlín

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (ORP), Vsetín (ORP), Holešov (ORP), Otrokovice (ORP), Bystřice pod Hostýnem (ORP), Valašské Meziříčí (ORP), Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Kroměříž (ORP), Valašské Klobouky (ORP), Vizovice (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let (Terénní - do 7 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Telefon:777 234 035
Email:vedouci.olomouc@ranapece.cz
Web:www.ranapece.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc - služby rané péče jsou určeny rodinám dětí se zrakovým, duálním a zrakovým/kombinovaným postižením na území Zlínského kraje od narození dítěte nebo zjištění postižení či ohrožení vývoje do sedmi let věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby rané péče je poskytovat odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Hlavním cílem je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte v jeho přirozeném prostředí, s ohledem na jeho specifické potřeby.

- dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí

- rodiče dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem (pečující osoby) mají včas informace, podporu a odbornou pomoc

- rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo s ohroženým vývojem

- rodiče dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem (pečující osoby) jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě

- veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Našim uživatelům nabízíme:

 • poradenství v oblasti dalších využitelných či návazných služeb a sociálních dávek
 • zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovednosti dítěte včetně možnosti absolvovat funkční vyšetření zraku
 • poradenství a instruktáž i podpoře vývoje dítěte (stimulace zraku, zrakový trénink apod.)
 • doporučení a zapůjčení vhodných hraček, pomůcek a literatury k podpoře psychomotorického vývoje dítěte
 • poradenství ke zkvalitnění vzájemné komunikace v rodině, zejména s dítětem
 • semináře, přednášky a pobytové akce pro rodiny
 • zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci
 • doprovod k jednání s úřady a specialisty
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky a organizace
 • praktická pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ…)
 • pomoc při zajištění potřebných kompenzačních pomůcek pro dítě

4. Specifika služby

Služba je poskytována převážně terénní formou - pravidelné odborné konzultace u klientských rodin (4-12x ročně), podpora a provázení rodiny v jejím přirozeném prostředí. Klientským rodinám poskytujeme bezplatné funkční vyšetření zraku prováděné instruktory stimulace zraku. Vyšetření probíhá v prostorách sídla organizace na adrese Střední novosadská 52, Olomouc. Půjčujeme speciální pomůcky, hračky, literaturu. Pomáháme při podpoře psychomotorického vývoje dítěte a výběru předškolního/školního zařízení, poskytujeme kontakty na další odborníky.

 • Identifikátor sociální služby: 4755953
 • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:00
Úterý: 07:00 - 19:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 19:00
Pátek: 07:00 - 19:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

75095009

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Střední novosadská 356, 77900 Olomouc
Telefon:777 234 035
Email:reditelka.olomouc@ranapece.cz; olomouc@ranapece.cz
Web:www.ranapece.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce