Jak pracovat s katalogem

Stacionář Magnolia

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 3Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Horní náměstí 135, 75501 Vsetín
Telefon:737 636 926
Email:stacionar@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Další adresy služby

Adresa:Ratiboř 361, 75621 Ratiboř

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

-senioři

Věková struktura cílové skupiny:

- mladší senioři ( 65-80 let)

- starší senioři ( nad 80 let )

2. Smysl, poslání a cíl služby

Stacionář Magnolia je sociální služba, kterou v pracovních dnech, ve svém zařízení, poskytuje Charita Vsetín. Nabízí pomoc a podporu seniorům, kteří jsou v důsledku věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Na základě individuálně určených potřeb seniorů a prostřednictvím nabízených činností směřuje k podpoře a zachování co nejvyšší míry jejich soběstačnosti a sociálního začlenění.

3. Nabízené činnosti

Denní stacionář dle § 46 zákona č.108/2006 Sb. obsahuje tyto základní činnosti

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

- odbornost

- diskrétnost, důvěra

- empatie

- individuální přístup

- podpora vlastní aktivity uživatelů

- komunikace

- spolupráce s rodinami uživatelů

- podpora duchovních potřeb

  • Identifikátor sociální služby: 1424535
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 12.02.1998

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba v denních stacionářích je dle § 75 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, poskytována za úhradu.Stanovení výše úhrady vychází z § 12 vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona o sociálních službách a dle platného ceníku.

Fakultativní činnosti

ANO

Činnosti poskytované ve Stacionáři Magnolia nad rámec vyhlášky MPSV:

- celková koupel včetně mytí vlasů

- dovoz, do a ze zařízení ( do 4 km)

- dovoz, do a ze zařízení ( nad 4 km)

- neodhlášený dovoz do stacionáře

- dovoz oběda do stacionáře

- pitný režim

- pedikúra -režie

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Dva schody před vstupem do budovy.Možnost použít schodišťovou plošinu pro invalidní vozíky.

Název poskytovatele

Charita Vsetín

IČ poskytovatele

44740778

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Horní náměstí 135, 75501 Vsetín
Telefon:571 411 709
Email:vsetin@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce