Jak pracovat s katalogem

Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví, LUISA, z.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik:


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherský Brod (Obec)


Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Bří Lužů 116, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 241
Email:luisa.ub@seznam.cz
Web:www.luisa-centrum.cz

Další adresy služby

Adresa:U Žlebu 1060, 68801 Uherský Brod

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina Klubu duševního zdraví:

- osoby s chronickým duševním onemocněním;

- osoby s kombinovaným postižením;

- osoby s mentálním postižením.


Věková struktura cílové skupiny Klubu duševního zdraví:

- mladí dospělí (18 - 26 let);

- dospělí (27 - 64 let)

Cílová skupina A - Klubu:

- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách;

Věková struktura A - Klubu:

- bez omezení věku

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Klubu duševního zdraví je pomáhat lidem s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením v opětovném začleňování do běžného života, přispívat ke zvýšení jeho kvality a napomáhat při překonávání obtíží duševní nemoci.

Poslání pravidelných setkání A - Klubu je napomáhat v trvalé abstinenci a prevenci relapsu.

Cíle Klubu duševního zdraví:

1) dosažení a udržení psychcké stability;

2) rozvoj dovedností a schopností zapojení do společenského prostředí;

3) podpora samostatnosti a soběstačnosti;

4) podpora vzájemných mezilidských vztahů;

5) podpora při zvládání a při řešení nepříznivých sociálních situací osob s chronickým duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením;

6) začlenbění do společnosti prostřednictvím aktivního trávení volného času a zapojení na trh práce.

3. Nabízené činnosti

1) psychosociální činnosti
- nácvik komunikace a sociálních dovedností
- podpora ve zvládání běžných činností a samostatnosti
- skupinové aktivity
- zprostředkování kontaktu s odborníky
2) pracovní terapie a rehabilitace pracovních návyků a dovedností
- forma jednoduché práce na zahradě, ve stolařské, keramické a šicí dílně
- vaření
3) vzdělávací aktivity
- edukativní programy
- výuka práce na počítači
- výuka angličtiny
- besedy
- setkávání s odborníky různých profesí
- exkurze
4) volnočasové aktivity
- návštěvy kulturních a poznávacích akcí
- sportovní a relaxační aktivity
- plavání
- turistika
- výtvarné a řemeslné činnosti
- víkendové akce
- výlety
- pobyty
- společenská setkávání
- doprovod k lékaři
5) základní sociální poradenství
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i obstarávání osobních záležitostí uživatele
- pomoc v kontaktu s úřady
- zprostředkování informací i ostatní potřebné péče

4. Specifika služby

Služba Klubu duševního zdraví není určena osobám s:

- demencí;

- závislostí na alkoholových a jiných omamných látkách;

- střední, těžkou a hlubokou formou mentální retardace;

- poruchami příjmu potravy;

- sexuálními poruchami.

  • Identifikátor sociální služby: 9169616
  • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:30 - 15:00Bří Lužů 116
Pondělí: 09:30 - 14:00U Žlebu 1060
Úterý: 08:30 - 18:00Bří Lužů 116
Úterý: 09:00 - 14:00U Žlebu 1060
Středa: 08:30 - 18:00Bří Lužů 116
Středa: 09:00 - 14:00U Žlebu 1060
Čtvrtek: 08:30 - 18:00Bří Lužů 116
Čtvrtek: 09:00 - 14:00U Žlebu 1060
Pátek: 08:30 - 15:00Bří Lužů 116

Terénní forma

Pondělí: 08:30 - 16:00
Úterý: 08:30 - 16:00
Středa: 08:30 - 16:00
Čtvrtek: 08:30 - 16:00
Pátek: 08:30 - 14:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérový vstup je zajištěn přes dvůr Nadačního domu.

Název poskytovatele

LUISA, z.s.

IČ poskytovatele

27030075

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Bří Lužů 116, 68801 Uherský Brod
Telefon:608 850 996
Email:milanhon@seznam.cz
Web:www.luisa-centrum.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce