Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Otrokovice

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Erbenova 990, 76502 Otrokovice
Telefon:770 106 530
Email:lucie.dubinova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem od 19 do 64 let, s mentálním, nebo kombinovaným postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je podpora klienta v osamotnění se - snížení závislosti na podpoře sociálních služeb, nebo jiných lidech. Služba klienta podporuje v zodpovědném prožívání vlastního života v souladu s jeho představami a cíli.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována od 7 do 18 hodin dle potřeb uživatele, na základě jeho zakázky. Poměrně široký časový rozsah služby vychází z potřeby pokrýt co nejširší spektrum možných činností a aktivit, ve kterých by uživatel mohl potřebovat pomoc a podporu. Konkrétní nabídka vždy vychází z potřeb uživatele, které deklaruje v rámci individuálního plánu. Pracovník v přímé péči pomáhá a podporuje uživatele především v těchto oblastech:
-komplexní pomoc při zajištění chodu v domácnosti včetně podpory při hospodaření s finančními prostředky
-výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj; podpora plnohodnotných mezilidských vztahů, podpora zvládání rolí, včetně role rodičovské; zvláštní akcent klademe na podporu zapojení do pracovního procesu, nebo aktivního využívání času
- podpora kontaktu se společenským prostředím – podpora zapojení do společenského života, doprovody do škol, institucí, zájmových skupin apod.
-podpora při získávání dovedností, které uživateli umožní osobnostní rozvoj a samostatný/samostatnější život
-pomoc a podpora při hájení práv uživatele a při vyřizování jeho běžných záležitostí

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 3910311
  • Druh sociální služby: § 43 - Podpora samostatného bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2015

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00dle konkrétní zakázky
Úterý: 07:00 - 18:00dle konkrétní zakázky
Středa: 07:00 - 18:00dle konkrétní zakázky
Čtvrtek: 07:00 - 18:00dle konkrétní zakázky
Pátek: 07:00 - 18:00dle konkrétní zakázky

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je k dispozici na: www.nadeje.cz/otrokovice/podpora_samostatneho_bydleni

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce