Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Otrokovice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (ORP), Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - Od 15 let.,Terénní - Od 15 let.)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:tř. Tomáše Bati 331, 76502 Otrokovice
Telefon:778 444 564
Email:helena.lukastikova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením ve věku 15-64 let.  

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je poskytnout klientům adekvátní podporu nezbytnou k dosažení jejich samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. Za účelem dosažení tohoto cíle usilujeme o rozvoj specifických schopností a dovedností. Posilujeme návyky a provádíme nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí klientů.

3. Nabízené činnosti

Klientům nabízíme podporu v následujících oblastech:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
  • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
  • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
  • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
  • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
  • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
  • nácvik chování v různých společenských situacích,
  • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
  • informační servis a zprostředkovávání služeb.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 1159484
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.08.2016

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 7:00 - 15:30dle individuální zakázky klienta
Úterý: 7:00 - 15:30dle individuální zakázky klienta
Středa: 7:00 - 15:30dle individuální zakázky klienta
Čtvrtek: 7:00 - 15:30dle individuální zakázky klienta
Pátek: 7:00 - 15:30dle individuální zakázky klienta

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30dle zakázky klienta
Úterý: 07:00 - 15:30dle zakázky klienta
Středa: 07:00 - 15:30dle zakázky klienta
Čtvrtek: 07:00 - 15:30dle zakázky klienta
Pátek: 07:00 - 15:30dle zakázky klienta

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce